vineri, 29 aprilie 2011

Raport CE: România – cea mai mică rată de absolvire a învățământului terțiar din UE

România înregistra în anul 2009 cea mai mică rată de absolvire a învăţământului terţiar din UE, de 16,8%, faţă de media la nivelul Uniunii de 32,3%, relevă un raport recent prezentat de Comisia Europeană si publicat de Agerpres.ro Cea mai mare valoare a indicatorului s-a înregistrat în Irlanda (49%), urmată de Danemarca (48,1%) şi Luxemburg (46,6%), arată acelaşi document.
Referitor la nivelul de studii în rândul tinerilor, România înregistra în anul 2009 o valoare de 78,3%, puţin sub media în UE de 78,6%. Cea mai mare valoare a indicatorului se înregistra în Slovacia (93,3%), urmată de Cehia (91,9%), iar cea mai mică în Malta (52,1%).
Rata abandonului şcolar în România era în anul 2009 de 16,6%, faţă de media de 14,4% la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care obiectivul UE pentru anul 2020 este ca indicatorul să scadă sub 10 procente. Cele mai performante state membre în această privinţă sunt Slovacia, Polonia şi Republica Cehă, cu rate ale abandonului şcolar de 4,9%, 5,3% şi 5,4%, iar ţările în care cea mai mare proporţie a elevilor din UE renunţă la şcoală sunt Malta (36,8%) şi Portugalia (31,2%).
România se află pe a doua poziţie în UE în privinţa procentajului persoanelor cu nivel scăzut al competenţelor de citire, cu o rată de 40,4%, după Bulgaria (41%). Media la nivelul UE a fost de 20 de procente în anul 2009. Cea mai redusă valoare a acestui indicator se înregistrează în Estonia – 13,3%. Țara noastră este mai bine situată în clasamentul privind rata participării la învăţământul preşcolar în anul 2008, cu o rată de 82,8%, faţă de media în UE de 92,3%. Franţa este singura ţară membră în care practic toţi copiii de vârstă preşcolară sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ (rată de 100%), pe următoarele poziţii situându-se Belgia şi Olanda (câte 99,5%) şi Italia (98,8%).
Concluzia principală a raportului CE este că, în decursul deceniului trecut, ţările UE şi-au îmbunătăţit sistemele de învăţământ în domenii-cheie, dar au atins doar unul dintre cei cinci indicatori de referinţă stabiliţi pentru 2010. Uniunea Europeană a reuşit să-ţi îndeplinească obiectivul de a creşte numărul de absolvenţi de discipline matematice, ştiinţifice şi tehnologice, printr-o creştere de 37 % din 2000 – depăşind cu uşurinţă obiectivul de 15%.
  • Conform rapotului Comisiei Europene, Romania inregistreaza un progres scazut in domeniul invatamantului.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

Daily Calendar