vineri, 29 aprilie 2011

Raport CE - România are probleme cu cazurile de înaltă corupţie

România ar trebui să se axeze pe lansarea unei revizuiri independente a sistemului judiciar, reforma sistemului disciplinar pentru magistraţi, măsurile de îmbunătăţire a celerităţii proceselor care au ca obiect cazuri de corupţie la nivel înalt şi pe consolidarea politicii anticorupţie, recomandă CE
De la ultima evaluare efectuată de Comisie, România a răspuns în mod constructiv la recomandările Comisiei, potrivit raportului interimar, citat de NewsIn.
Pentru a consolida dinamismul reformei care a fost reînvigorat, România ar trebui să se axeze pe pregătirea temeinică în vederea punerii în aplicare a noilor coduri şi ar trebui, de asemenea, să dispună revizuirea cuprinzătoare a modului de funcţionare a
sistemului judiciar, pentru a sprijini punerea în aplicare a ajustărilor structurale suplimentare care se impun şi a investiţiilor necesare pentru a asigura celeritatea, calitatea şi consecvenţa procesului judiciar.
Preluarea mandatului de către noul Consiliu Superior al Magistraturii reprezintă o ocazie importantă pentru a iniţia o
cooperare strânsă şi constructivă în această privinţă între diferiţii actori din domeniul politic şi judiciar.
Până la următoarea evaluare a Comisiei, din vara anului 2011, România ar trebui să se axeze în special pe lansarea unei revizuiri independente a sistemului judiciar, pe reforma sistemului disciplinar pentru magistraţi, pe măsurile de îmbunătăţire a
celerităţii proceselor care au ca obiect cazuri de corupţie la nivel înalt şi pe consolidarea politicii anticorupţie generale.
Comisia va sprijini în continuare România în acest demers şi va prezenta următoarea evaluare detaliată a progreselor până în vara acestui an.
La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un Mecanism de cooperare şi de verificare a angajamentelor asumate de Bulgaria şi de România în domeniul reformei sistemului judiciar, al luptei împotriva corupţiei şi - în cazul Bulgariei - al luptei împotriva criminalităţii organizate.
Comisiei i s-a solicitat să elaboreze periodic un raport privind progresele realizate în aceste domenii. Aceasta a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 şi de atunci emite rapoarte semestriale.
Rapoartele Comisiei publicate se bazează pe informaţiile furnizate de guvernele bulgar şi român, de statele membre, de organizaţii ale societăţii civile, de asociaţii şi de experţi.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

Daily Calendar