miercuri, 29 iunie 2011

Arhanghelul Mihail

Idee-forţă: Îmi trăiesc viaţa integru, luptând pentru adevăr şi dreptate.

Simbolism: Arhanghelul Mihail (Michael) este prin excelenţă luptătorul luminii, care triumfă asupra obscurităţii forţelor răului. În icoane, el ţine în mână o balanţă cu care cântăreşte faptele oamenilor în ziua Judecăţii de Apoi, precum şi o spadă cu ajutorul căreia îl supune pe Satan şi puterile întunericului. Este deseori reprezentat învingând un dragon (balaur).

Funcţie angelică: Conducătorul Oştilor Cereşti


Cenzura : obişnuinţă în România


 


''Fascist, rasist şi xenofob''''Fascist, rasist şi xenofob'', cam aşa definesc unii oameni un naţionalist în ziua de astăzi şi astea sunt acuzaţiile cu care mă întâlnesc cel mai des. În ciuda amuzamentului provocat de aceste acuzaţii seci de tip comunist nu pot să nu fiu deranjat de faptul că unii tineri adoptă aceste prostii de asemenea, mai ales copilaşii care văd în anarhism o mare revoluţie a libertăţii... Cred că trebuie să privim puţin la sensul fiecărui cuvânt în parte şi să ne gândim cât se potrivesc ele cu doctrina legionară şi cu naţionalismul curat, românesc şi creştin.
Pentru început voi lua fascismul. Acesta nu este altceva decât o doctrină politică şi economică ce a luat naştere în Italia ca un răspuns clar pentru comunism şi ca o alternativă viabilă în locul capitalismului decadent şi corupt. Fascismul în sine îmbină doctrina economică a socialismului cu cea a capitalismului punându-le în folosul naţiunii. De asemenea se limitează la lupta politică şi economică. Analizând cu atenţie doctrina legionară putem vedea că aceasta nu ţine de economie şi nici de politică , lucruri care nu reprezintă altceva decât simple mijloace pentru atingerea unui ţel mai măreţ, ci de latura umana. Mişcarea Legionară a urmărit în permanenţă , şi urmăreşte, naşterea unui om cu virtuţi eroice şi în conformitate cu valorile moralei creştine prin modelul personal oferit de legionari altor oameni şi prin muncă, prin efort permanent şi prin aplicarea creştinismului şi a naţionalismului nu doar în viaţa publică ci mai ales în viaţa personală toată trăirea legionarului fiind condusă de aceste valori nemuritoare. Toate acestea sunt lucruri pe care fascismul le exclude din doctrina sa.
Rasismul mai nou se defineşte prin ura faţă de alte rase nu prin conştiinţa că acestea există şi că fiecare rasă trebuie să-şi apere valorile, identitatea şi existenţa. În doctrina legionară nu se găseste niciunde o singură afirmaţie legată de superioritatea rasială, supremaţia rasei albe sau ură faţă de alte rase. Lupta împotriva jidanilor s-a datorat şi se datorează lucrurilor comise de aceştia şi mai ales faptului că în perioada interbelică ei au promovat decadenţa morala şi ateismul, lucruri pe care le promovează şi astăzi dar mai ales datorită faptului că formau conducerea revoluţiei comuniste. Să nu uităm că în perioada interbelică numărul lor era destul de mare şi ameninţau să-l înlocuiască pe român definitiv în propria ţară, şi asta cu ce drept ? Ei nu au vărsat sânge din generaţie în generaţie pentru acest neam. Dar despre asta voi vorbi în alt articol. În orice caz au fost foarte mulţi legionari de altă ''rasă'' aceştia având un caracter diferit de conaţionalii lor deci este clar că nu poate fi vorba de rasism. De asemenea legionarismul este o doctrină profund creştină implicit o doctrină care neagă rasismul acesta inferior bazat pe ură şi supremaţie.
Xenofobia. Ce afirmaţie stupidă. Am arătat şi mai sus că legionarismul nu are nimic de a face cu rasismul acceptând membrii de alt neam dacă aceştia sunt loiali ţării în care trăiesc şi respectă valorile noastre. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul xenofobiei. Mulţi vorbesc de unguri şi de ''ura'' noastră pentru ei ignorând faptul că avem foarte mulţi camarazi de origine maghiară care iubesc această ţară şi chiar camarazi naţionalişti unguri. Noi luptăm împotriva separatismului maghiar şi nu a ungurilor ca popor, ca etnie acelaşi lucru fiind aplicat şi în cazul altor minorităţi. Luptăm împotriva problemelor provocate de aceştia şi nu contra lor. De asemenea prima noastră problemă este românul însuşi, aici încercăm să aducem schimbarea principală, deci nu putem fi acuzaţi că dăm vina pe minoritari pentru toate.

Un comentariu superb : '' well the New Byzantium wich Turkey ignores is a one big giant state united by faith, and it is compse from Greece, Russia, Romania, Ukraine, Serbia, Moldova, Bulgaria, Belarus, Georgia, Latvia, Kazachstan, Ethiopia, Armenia, Eritreea, Kerala state, FYRO, Montenegro, half of Bosnia Hertzegovina ! This is the new Byzantium it is not lost, it is more powerful than ever. We stand as one, united under the sign of the CROSS, sceptrum of Jesus, our king, he is our leader. ''
Traducere : ''Păi, Noul Bizanţ pe care turcii îl ignoră este o statuie gigantică unită de credinţă şi compusă din Grecia, Rusia, România, Ucraina, Serbia, Moldova, Bulgaria, Belarus, Georgia, Latvia, Kazachstan, Etiopia, Armenia, Eritreea, statul Kerala, FYRO, Montenegro, jumătate din Bosnia şi Herţegovina ! Acesta este noul Bizanţ care nu s-a pierdut, ci este mai puternic ca niciodată. Stăm uniţi ca o singură forţă, uniţi sub semnul CRUCII, sceptrul lui Iisus, Regele nostru, El este Conducătorul nostru. ''


Să ne rugăm la Sfântul Arhanghel Mihail pentru ajutor în luptă

 Preluat de pe : De Veghe PatrieiIdee-forţă: Îmi trăiesc viaţa integru, luptând pentru adevăr şi dreptate.

Simbolism: Arhanghelul Mihail (Michael) este prin excelenţă luptătorul luminii, care triumfă asupra obscurităţii forţelor răului. În icoane, el ţine în mână o balanţă cu care cântăreşte faptele oamenilor în ziua Judecăţii de Apoi, precum şi o spadă cu ajutorul căreia îl supune pe Satan şi puterile întunericului. Este deseori reprezentat învingând un dragon (balaur).

Funcţie angelică: Conducătorul Oştilor Cereşti84 de ani de la întemeierea Legiunii Arhanghelului MihailAstăzi, Vineri 24 Iunie, în aceeaşi zi cu sărbătoarea naşterii Sfântului Ioan Botezătorul denumită în popor şi sărbătoarea sânzienelor ( pe această cale transmit tuturor doamnelor şi domnişoarelor care poartă acest nume : la mulţi ani! ) se împlinesc 84 de ani de la întemeierea Legiunii Arhanghelului Mihail, cunoscută pe scurt şi ca Garda de Fier sau Mişcarea Legionară.
Mişcarea Legionară a fost întemeiată pe 24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu, Ion Moţa, Corneliu Georgescu, Ilie Gârneaţă şi Radu Mironovici la Iaşi. Cu timpul numărul legionarilor a crescut până la câteva sute de mii. Legiunea a dat României mii de luptători anticomunişti, eroi şi martiri. În prezent legionarii rămân nişte exemple pentru tineretul naţionalist. Trebuie să precizez că de la întemeierea ei până astăzi Legiunea a urmărit în permanenţă formarea unui om nou care să fie un bun creştin şi un bun român având la bază valorile moralei creştine şi naţionaliste ( cavalerească - eroică ) şi aceasta nu doar prin conferinţe şi politică, lucruri secundare în planul legiunii, ci prin exemplul personal, prin propriile fapte şi prin trăirea în viaţa de zi cu zi. Orice altceva secunda acest punct principal al doctrinei legionare fiindcă aşa cum a spus şi Căpitanul : ''Ţara aceasta piere din lipsă de oameni nu din lipsă de programe'' şi într-adevăr avea dreptate fiindcă noi avem destule programe dar prea puţini oameni care să le aplice.
Ce putem spune despre acest om nou ? Ei bine, omul nou în concepţia Căpitanului şi a legionarilor era un model perfect de jertfă creştină şi de trăire românească în concordanţă cu învăţăturile Mântuitorului dar şi cu modelul marilor noştrii Voievozi. Prin acest om nou se dorea mântuirea neamului fiindcă ''scopul final nu este viaţa, ci mântuirea! Mântuirea neamurilor în numele Mântuitorului Iisus Hristos! '' . Putem spune că această generaţie supremă nu şi-a atins ţelurile ? Nu putem spune acest lucru fiindcă atâta timp cât un singur om de talia lui Ion Moţa s-a format în cadrul legiunii ( deşi au fost şi mai mulţi ) atunci obiectivele legiunii au fost atinse atât cât le permitea epoca dezastroasă în care trăiau. Acum trebuie să ne gândim cu toţii le prezent şi să facem o comparaţie, să vedem că diferenţele între perioada în care a trăit Căpitanul şi a noastră sunt mici şi că politica şi societatea românească sunt afectate de aceleaşi boli bazate pe parazitismul unor anume minorităţi dar mai ales pe politicianismul mincinos şi trădător care infectează România de ani buni, încă de la sfârşitul primului război mondial.Cea mai mare problemă a românilor suntem noi înşine, motiv pentru care schimbarea unei mentalităţi, a unui fel de a fi, este imperios necesară înaintea unui succes politic.
Astăzi, având ca model jertfa predecesorilor noştrii, noi tinerii naţionalişti români avem sacra datorie de a ridica făclia legionară şi de a o duce mai departe în secolul 21 păstrând-o neîntinată pentru ca mai târziu să o predăm şi noi curată şi glorioasă aşa cum ne-au predat bătrânii noştrii odată cu cămaşa verde, trecând ca viforul prin prigoane, aşa cum ne îndeamnă şi imnul muncitorilor legionari, sub veghea eroilor Moţa şi Marin.
Să ţinem minte dragi camarazi jertfele martirilor noştrii, să îndurăm orice lovitură şi să-i iertăm pe cei care ne fac rău dar, să nu-i iertăm pe cei care lovesc neamul românesc, pe cei care trădează acest neam fiindcă iertarea , dragostea şi smerenia creştină nu înseamnă prostie ! Înseamnă fermitate şi jertfă, înseamnă apărarea până la ultima energie a neamului nostru şi a bisericii străbune, a altarelor şi icoanelor pe care adversarii noştrii le vor distruse de atâta timp! Adversarii naţionalismul românesc şi ai creştinismului au câştigat o luptă în timpul celui de-al doilea război mondial şi până astăzi au râs dar în mod cert ei trebuie să-şi dea seama de gravitatea situaţiei fiindcă istoria este menită să se repete mai ales când mulţi nu o cunosc iar când se va repeta aceşti criminali cu sânge rece care se fac vinovaţi de decăderea morală, spirituală, economică şi politică a naţiunii şi au râs de asta până acum se vor opri din râs privind cu cutremur la forţele biruitoare ale naţionalismului românesc prin care, încet dar sigur, ţara aceasta va fi reconstruită, iar suferinţa neamului românesc va înceta într-o Românie Mare şi frumoasă ca soarele sfânt de pe cer aşa cum o dorea Căpitanul, aşa cum o doreau eroii Moţa şi Marin, aşa cum o doreau toţi predecesorii noştrii şi aşa cum o dorim şi noi. O Românie creştină şi naţionalistă condusă de un om ferm şi energic iar nu de molâi incompetenţi şi trădători. Dar să nu uităm camarazi că această Românie nouă trebuie să se nască mai întâi de toate în sufletele şi minţile noastre, prin trăirea noastră, prin gândurile şi faptele noastre. Cea ce facem în viaţa de zi cu zi să fie model pentru o Românie nouă! Să începem schimbarea aceasta de la noi înşine, să încercăm să devenim acei oameni noi de care vorbea şi Căpitanul! 

Să ne rugăm în permanenţă la Dumnezeu şi la sufletele martirilor noştrii pentru sprijin în lupta noastră şi să stăm pregătiţi de sacrificiul suprem dacă ţara noastră ne va cere acest lucru!Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu