joi, 21 decembrie 2017

CĂRŢI CANONICE, INTERNAŢIONAL ACCEPTATE DE EVREI,CREŞTINI ŞI MUSULMANI CHIAR ŞI DE ATEI,ŞI RECUNOSCUTE CA ALCĂTUIND NOUL TESTAMNET

CĂRŢI CANONICE, INTERNAŢIONAL ACCEPTATE DE  EVREI,CREŞTINI ŞI MUSULMANI CHIAR ŞI DE ATEI,ŞI RECUNOSCUTE CA ALCĂTUIND NOUL TESTAMNET

  • BIBLIA ARE 66 DE CARŢI   CARTE NR. 1  ESTE GENESSA(FACEREA)  CARTEA 66 ESTE  APOCALIPSA.
  • VECHIUL TESTAEMET ARE 39 DE CĂRŢI ,ULTIMA FIIND MALEAHI (MALACHI) .
  • NOUL TESTAMENT ARE 27 DE CĂRŢI,  DE LA NR. 40 CARE ESTE EVANGHELIA LUI MATEI  PĂNĂ LA 66 CARE ESTE APOCALIPSA.

Cărţile ce alcătuiesc Biblia
Număr total de capitole
Număr total de versete 
 UNNUMBERED VERSES
Număr total de cuvinte
Numărul total de litere
TOTAL
 Toate capitolele din Biblie 1189  capitole 
31,103 
 +137
783,137
3,566,480
 Vechiul Testament (Legământul Ebraic)
929 capitole 
23,145versete 
 +137
602,585
2,278,100

 Noul Testament(Legământul universal)
260 capitole 
7958verste  

CĂRŢILE CE ALCĂTUIESC BIBLIA
CAPITOLE
VERSETE
 UNNUMBERED VERSES
TOTAL
1189 
31,103 
 +137
 Vechiul Testament
929 
23,145 
 +137
Noul  Testament
260 
7958 

 Genesis
50
1533

 Exodus
40
1213

 Leviticus
27
859

 Numbers
36
1288

 Deuteronomy
34
959

 Joshua
24
658

 Judges
21
618

 Ruth
4
85

 1 Samuel
31
810

24
695

22
816

25
719

29
942

36
822

 Ezra
10
280

13
406

10
167

 Job
42
1070

150
2461
+137
31
915

12
222

8
117

66
1292

52
1364

5
154

48
1273

12
357

14
197

 Joel
3
73

 Amos
9
146

1
21

4
48

7
105

3
47

3
56

3
53

2
38

14
211

4
55

28
1071

 Mark
16
678

 Luke
24
1151

 John
21
879

 Acts
28
1007

16
433

16
437

13
257

6
149

6
155

4
104

4
95

5
89

3
47

6
113

4
83

3
46

1
25

13
303

5
108

5
105

3
61

5
105

1
13

1

 Jude
1
25

22
404NUMELE CĂRŢII
NR.
NUMELE
NR.DE CAPITOLE
NR.DE VERSETE
NR.DE CUVINTE
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
40
Matei
28  capitole
1071  versete
18345 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
41
Marcu
16  capitole
678  versete
11304 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
42
Luca
24  capitole
1151  versete
19482 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
43
Ioan
21  capitole
879  versete
15635 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
44
28  capitole
1007  versete
18451 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
45
Romani
16 capitole
433  versete
7111 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
46
1 Corinteni
16  capitole
437 versete
6829 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
47
13  capitole
257 versete
4477 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
48
Galateni
capitole
149 versete
2230 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
49
Efeseni
6  capitole
155 versete
2422 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
50
Filipeni
capitole
104 versete
1629 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
51
Coloseni
4 capitole
95 versete
1582 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
52
1 Tesaloniceni
5 capitole
89  versete
1481 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
53
2 Tesaloniceni
3 capitole
47 versete
823 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
54
1 Timotei
6 capitole
113 versete
1591 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
55
2 Timotei
4 capitole
83 versete
1238 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
56
capitole
46 versete
659 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
57
Filimon
1 capitole
25versete
335 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
58
Evrei
13 capitole
303 versete
4953 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
59
Iacov
5 capitole
108 versete
1742 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
60
1 Petru
5 capitole
105 versete
1684 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
61
3 capitole
61 versete
1099 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
62
1 Ioan
5 Capitole
105 versete
2141 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
63
2 Ioan
1 capitol
13 veresete
245 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
64
3 Ioan
1 capitol
15 versete
219 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
65
Iuda
1capitol
25 versete
461 cuvinte
CARTEA BIBLICĂ NUMĂRUL
66
Apocalipsa
22 capitole
404 versete
9852 cuvinte


Cărţile ce alcătuiesc Biblia
Număr total de capitole
Număr total de versete 
 UNNUMBERED VERSES
Număr total de cuvinte
Numărul total de litere
TOTAL
 Toate capitolele din Biblie 1189  capitole 
31,103 
 +137
783,137
3,566,480
 Vechiul Testament (Legământul Ebraic)
929 capitole 
23,145versete 
 +137
602,585
2,278,100

 Noul Testament(Legământul universal)
260 capitole 
7958verste 

180,552
838,380  STATISCA NUMĂRULUI TOTAL A NUEMELUI LUI DUMNEZEU ÎN BIBLIE
  recenzat şi editat de : OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
 NUMELE EBRAIC-ARAMAIC A  UNICULUI DUMNEZEU A  FOST PĂSTRAT  CHIAR   ÎN TEXTUL GRECESC  ŞI  MAI RAR ÎN  CODEXURI LATINE  ,ÎN FORMĂ DEFORMATĂ “  IAHUS, IEHOVÆ
Cuvântul  DOMN apare  7,736în toată BIBLIA în forma    grecească KIRIE ΚΙΡΙΕ

Cuvântul Dumnezeu apare3,358 în toată BIBLIA în forma grecească TEOS ΤΕΩΟΣ

Cuvântul  YAHWEH  apare de  6 828 în toată BIBLIA   יְהוָה
Cuvântul ELOHIM  sau ADONAI apare de 6973 în toată BIBLIA  אֱלוֹהִים   אֲדוֹנָי  
Tetragrama  cu litere paleo-ebraice apare  de 237ori în NOUL TESTAMENT 

Numărul de cărți în Biblie: 66
Capitole: 1.189
Versete: 31.101
Cuvinte: aprox. 783.137
Litere: 3.566.480
Numărul de promisiuni din Biblie: 1.260
Porunci: 6.468
Profeții: peste 8,000
Profeții împlinite: 3.268 de verste
Profeții neîmplinite: 3.140
Întrebări: 3.294
Cel mai lung nume: Maher-Şalal-Haş-Baz (Isaia 8:1)
Cel mai lung verste: Estera 8:9 (68 de cuvinte)
Cel mai scurt verset: Ioan 11:35 (2 cuvinte: “Isus plângea”).
Versetul de la mijlocul Bibliei: Psalmul 118:8
Capitolul de la mijlocul Bibliei: Psalmul 117
Cea mai lungă carte: Psalmii (150 de capitole)
Cea mai scurtă carte: 3 Ioan
De câte ori apare cuvântul Dumnezeu: 3.358

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu