joi, 21 decembrie 2017

Apostolii Domnului Isus

  
Matei 10:1-4
Marcu 3:16-19
Luca 6:12-16
Ioan
Fapte 1:13
Trăsături de caracter
Ce cărţi au scris
Lucrarea lor şi cum au murit
Cei doisprezece ucenici (pentru detalii click pe numele lor)

Simon zis Petru

Simon căruia i-a pus numele Petru
Simon pe care la numit Petru
Simon Petru 1:40-42
Petru
Impulsiv, pasional, şovăielnic, sensibilitate spirituală
1 Petru, 2 Petru
Lucrează ca evanghelist şi misionar printre evrei si locuitorii Babilonului (1 Pet. 5:13) Moare ca martir în Roma în ani 60

Andrei

Andrei
Andrei
Andrei 1:40
Andrei
Evanghelist, săritor la nevoie, ascultător

La început a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. Moare răstignit în anul 60

Iacov

Iacov
Iacov
Fiul lui Zebedei 21:2
Iacov
Egoist, credincios, uşor la mânie

A predicat la Ierusalim şi Iudeea. Primul apostol martirizat (Fapte 12:2)

Ioan

Ioan
Ioan
Fiul lui Zebedei 21:2
Ioan
Iubitor, intolerant, ambiţios, energic
Ev. Ioan, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Apoca-lipsa
A predicat în bisericile din Asia Mică, şi în Efes. Moare de moarte naturală în Efes

Filip

Filip
Filip
Filip 1:43
Filip
Om muncitor, învaţă greu, avea o viziune limitată

A predicat în Figia şi a murit ca martir în Hierapolis

Barto-lomeu

Barto-lomeu
Barto-lomeu
Natanael – din Cana Galilei 21:2
Barto-lomeu
Cinstit, credincios, religios

Misionar în Armenia. Moare ca martir în India sau Armenia

Toma

Toma
Toma
Toma zis Geamăn 21:2
Toma
Neîncrezător, devotat, deschis faţă de adevăr

Predică în Parţia, Persia şi India. Moare ca martir în India

Matei - vameşul

Matei
Matei

Matei
Ordonat, evanghelist, ascultător, bun cunoscător al Scripturilor
Matei
Moare ca martir în Etiopia

Iacov fiul lui Alfeu

Iacov fiul lui Alfeu
Iacov fiul lui Alfeu

Iacov fiul lui Alfeu
A crezut cu greu, conducător influent, plin de virtuţi
Iacov (?)
A predicat în Asiria şi Persia. Crucificat în Persia

Levi zis şi Tadeu

Levi zis şi Tadeu
Iuda fiul lui Iacov
Iuda – nu Iscario-teanul 14:22
Iuda fiul lui Iacov
Smerit, preocupat de sfinţire, apărător al credinţei
Iuda (?)
A predicat în Asiria şi în Persia. Moare ca martir în Persia

Simon – canaa-nitul

Simon – canaa-nitul
Simon – canaa-nitul

Simon – canaa-nitul
Plin de râvnă, naţionalist, ascultător

Moare răstignit

Iuda Iscario-teanul – care L-a vândut

Iuda Iscario-teanul – care L-a vândut
Iuda Iscario-teanul – care L-a vândut
Iuda fiul lui Simon Iscario-teanul 6:71

Trădător, ipocrit, necinstit, chinuit de remuşcări

L-a trădat pe Isus pentru 30 de arginţi. Se sinucide Matei 27:3-10 şi Fapte 1:18-19
Ucenicii chemaţi în mod special

Matia
Fapte 1:23-26
Gata de slujire, loial

A predicat şi murit ca martir în Etiopia
Saul – sau PavelFapte 9:1-19
Plin de bucurie, curajos, misionar, răbdător
13 (14?) epistole
Apostolul neamurilor. Moare la Roma decapitat din ordinul lui Nero


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu