joi, 21 decembrie 2017

Autorii cărţilor Noului Testament

  

 
AUTORUL
SCRIERILE
CAPITOLE
OCUPAŢIA
Matei
Matei
28
vameş, ucenic al lui Isus
Ioan Marcu
Marcu
16
un ucenic menţionat în Faptele Apostolilor
Luca
Luca
24
medic, tovarăş de călătorie al lui Pavel
Faptele Apostolilor
28
Ioan
Ioan
21
ucenicul preaiubit a lui Isus
1 Ioan
5
2 Ioan
1
3 Ioan
1
Apocalipsa
22
Pavel
Romani
16
a lucrat la facerea corturilor, apostolul neamurilor
1 Corinteni
16
2 Corinteni
13
Galateni
6
Efeseni
6
Filipeni
4
Coloseni
4
1 Tesaloniceni
5
2 Tesaloniceni
3
1 Timotei
6
2 Timotei
4
Tit
3
Filimon
1
Evrei
13
Iacov
Iacov
5
cel mai probabil fratele Domnului Isus
Petru
1 Petru
5
pescar, ucenic al lui Isus
2 Petru
3
Iuda
Iuda
1
fratele lui Iacov şi presupus frate al lui Isus

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu