joi, 21 decembrie 2017

Autorii cărţilor Vechiului Testament Cărţile lor şi Ocupaţia lor

AUTORUL
SCRIERILE
CAPITOLE
OCUPAŢIA
Moise
Geneza 1 - Deuteronom 33
186
prinţ egiptean, cioban, conducător şi călăuză a poporului evreu
Psalmul 90
1
Iov
42
Iosua
Deuteronom 34
1
conducător militar slujitor, ucenic, conducător al poporului evreu
Iosua 1:1-24:28
24
Eleazar
Iosua 24:29-32
4 vers.
mare preot, lucrător în metal
Fineas
Iosua 24:33
1 vers.
mare preot, portar la cortul întâlnirii
Samuel
Judecători
21
judecător, preot profet, conducător al poporului evreu
Rut
4
1 Samuel 1-24
24
Natan şi Gad
1 Samuel 25 - 2 Samuel 24
31
profeţi, sfetnici împărăteşti
David
Psalmii 2-9,11-32,34-41,51-65,68-70,86,95,101,103,108-110,122,124,131,133,138-145
75
cioban, cântăreţ, poet, erou militar împărat al naţiunii Israel
a colectat psalmii 1-41 (?)
Asaf
Psalmii 50,73-83
12
preot, profet, cântăreţ la Templu
Fiii lui Core: Asir, ELkana, Abiasaf, Tahat, Uriel, Uzia, Saul
Psalmii 42,44-49,84,85,87
10
preoţi, compozitori, cântăreţi
Etan
Psalmul 89
1
înţelept
Heman
Psalmul 88
1
înţelept
Solomon
Cântarea Cântărilor
8
împărat al naţiunii Israel, cel mai înţelept om, muzician, poet, zoolog, botanist
Proverbe 1-29
29
Psalmii 72,127
2
Eclesiastul
8
Agur
Proverbe 30
1
înţelept
Lemuel
Proverbe 31
1
incert
Ahia, Ido
părţi din cărţile Împăraţi şi Cronici
?
profeţi
Şemaia, Iehu
părţi din cărţile Împăraţi şi Cronici
?
profeţi
Obadia
Obadia
1
profet
Ioel
Ioel
3
profet
Iona
Iona
4
profet
Amos
Amos
9
păstor, fermier, profet
Osea
Osea
14
profet
Mica
Mica
7
fermier, profet
Isaia
Isaia
66
preot, prinţ, profet
Ezechia
a editat Proverbe 30 şi poate Psalmii 42-89
?
împărat, constructor iscusit
Naum
Naum
3
profet
Ţefania
Ţefania
3
profet
Ieremia
1 şi 2 Împăraţi
45
preot, profet
Ieremia
52
Plângerile lui Ieremia
5
Baruc
Ieremia 52:31-34
4 versete
scrib, ucenic,preot cohanit
Habacuc
Habacuc
3
muzician, profet, preot (?)levit
Daniel
Daniel
12
înţelept, profet, înalt demnitar în imperiile Babilonian şi Persan
Ezechiel
Ezechiel
48
preot, profet,prinţ evreu
Hagai
Hagai
2
profet
Zaharia
Zaharia
14
preot, profet mare-preot Cohen-Aharon(Hagadol Cohen)
Mardoheu
Estera
10
demnitar în imperiul Persan
Ezra
1 şi 2 Cronici
65
preot, cărturar, învăţător şi conducător de reformă
Ezra
10
Neemia
13
A editat probabil psalmii 90-150

Neemia
Neemia 1:1-7:5; 11:27-12:43; 13:4-31
9

Maleahi
Maleahi
4
Profet,preot levit
Anonimi
2 Împăraţi 25; unii psalmi
48

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu