sâmbătă, 14 iunie 2014

REPUBLICA VS MONARHIE

O comparaţie în cifre între principalele republici din zona nord-atlantică (SUA, Germania, Franţa, Italia) şi monarhiile constituţionale europene (UK, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda, Spania, Belgia şi Luxemburg) relevă că monarhia constituţională este superioară republicii: monarhiile constituţionale europene sunt mai democratice decât republicile, economia şi presa sunt mai libere în monarhiile constituţionale decât în republici. De asemenea, în monarhii drepturile de proprietate sunt respectate mai mult, iar gradul de corupţie este mai mic. Cifrele vorbesc uneori mai mult decât cuvintele.Monarhiile constituţionale europene au economii mai libere decât principalele republici din zona nord-atlantică
Danemarca – locul 8; 78,6

SUA – locul 9; 77,8

Luxemburg – locul 13; 76,2

UK – locul 16; 74,5

Suedia – locul 22; 71,9

Germania – locul 23; 71,8

Norvegia – locul 30; 70,3

Spania – locul 31; 70,2

Belgia – locul 32; 70,2

Franta – locul 64; 64,6

Olanda – locul 15; 74,7

Italia – locul 87; 60,3

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 68,62

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 73,32

Concluzie: în medie, monarhiile constituţionale europene au economii mai libere decât principalele republici din zona nord-atlantică. Chiar şi dacă excludem Italia, media celor mai puternice republici nord-atlantice din punct de vedere economic este inferioară mediei monarhiilor constituţionale europene, dar se apropie de aceasta din urmă: 71,4 versus 73,32.

Bonus: Romania – locul 63; 64,7


Drepturile de proprietate sunt respectate mai mult în monarhiile constituţionale europene decât  în republicile nord-atlantice
Danemarca – locul 8; 8,1

Luxemburg – locul 4; 8,2

UK – locul 15; 7,7

Norvegia – locul 4; 8,2

Suedia – locul 1; 8,5

Belgia – locul 18; 7,5

Spania – locul 33; 6,5

Olanda – locul 9; 8

SUA – locul 18; 7,5

Germania – locul 13; 7,8

Franta – locul 20; 7,3

Italia – locul 47; 6

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 7,15

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 7,83

Concluzie: în medie, monarhiile constituţionale europene respectă mai mult drepturile de proprietate decât principalele republici nord-atlantice. La fel ca mai sus, dacă excludem Italia media obtinuţa de republici este inferioară celei a monarhiilor constituţionale: 7,53 versus 7,83.

Bonus: România – locul 60; 5,5

Monarhiile sunt mai puţin corupte decât republicile Danemarca – locul 1; 9,3

UK – locul 20; 7,6

Luxemburg – locul 11; 8,5

Olanda – locul locul 7; 8,8

Norvegia – locul 10; 8,6

Suedia – locul 4; 9,2

Belgia – locul 22; 7,1

Spania – locul 30; 6,1

SUA – locul 22; 7,1

Germania – locul 15; 7,9

Franta – locul 25; 6,8

Italia – locul 67; 3,9

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 6,42

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 8,15

Concluzie: în medie, monarhiile constituţionale europene sunt semnificativ mai puţin corupte decât principalele republici din zona nord-atlantică. Ca şi mai sus, chiar dacă excludem Italia, diferenţa se pastrează în favoarea monarhiilor constituţionale: 7,26 (media principalelor 3 republici nord-atlantice) versus 8,15.

Bonus: România – locul 69; 3,7


Presa este mai liberă în monarhiile constituţionale europene decât în principalele republici din zona nord-atlantică
Danemarca – locul 7; 13

UK – locul 26; 19

Luxemburg – locul 4; 12

Olanda – locul 10; 14

Norvegia – locul 2; 11

Suedia – locul 2; 11

Belgia – locul 4; 12

Spania – locul 40; 23

SUA – locul 17; 17

Germania – locul 17; 17

Franta – locul 40; 23

Italia – locul 75; 34

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 22,75

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 14,37

Concluzie: în medie, presa este semnificativ mai liberă în monarhiile constituţionale europene decât în principalele republici din zona nord-atlantică. Concluzia este valabilă chiar dacă excludem Italia.Media principalelor trei republici nord-atlantice este 19, semnificativ inferioară celei a monarhiilor europene.

Bonus: Romania – locul 87; 42

Monarhiile constituţionale europene sunt, în medie, mai democratice decât principalele republici din zona nord-atlantică
Danemarca – locul 3; 9,52

UK – locul 19; 8,16

Luxemburg – locul 11; 8,88

Olanda – locul 10; 8,99

Norvegia – locul 1; 9,80

Suedia – locul 4; 9,50

Belgia – locul 23; 8,05

Spania – locul 18; 8,16

SUA – locul 17; 8,18

Germania – locul 14; 8,38

Franta – locul 31; 7,77

Italia – locul 29; 7,83

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 8,04

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 8,88

Concluzie: Monarhiile constituţionale europene sunt, în medie, mai democratice decât principalele republici din zona nord-atlantică. Dacă excludem Italia, media principalelor republici din zona nord-atlantică ajunge la 8,11, deci situaţia devine neschimbată.


Bonus: România – locul 56; 6,60

Danemarca – locul 19; 0,866

UK – locul 26; 0,849

Luxemburg – locul 24; 0,852

Olanda – locul 7; 0,890

Norvegia – locul 1; 0,938

Suedia – locul 9; 0,885

Belgia – locul 18; 0,867

Spania – locul 20; 0,863

SUA – locul 4; 0,902

Germania – locul 10; 0,885

Franta – locul 14; 0,872

Italia – locul 23; 0,854

Media republici (SUA, Germania, Franta, Italia): 0,878

Media monarhii (UK, Norvegia, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Spania, Belgia, Olanda): 0,876

Concluzie: din punctul de vedere al indicelui dezvoltării umane, nu există nicio diferenţă notabilă între monarhiile constituţionale europene şi principalele republici din zona nord-atlantică. Dacă excludem Italia, media obţinută de republici sugerează o uşoară superioritate a acestora în raport cu monarhiile constituţionale: 0,886 versus 0,876.

Bonus: Romania – locul 50; 0,767

Acest articol poate fi citit si pe Liberalism.ro

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu