duminică, 10 august 2014

Cum fac albinele miere?

Pro­ce­sul începe atunci când albina culegă­toare se aşază pe o floare şi culege de pe ea nec­tar. Cele mai multe plante se folos­esc de nec­tar pen­tru a încu­raja insectele să se oprească din floare in floare. În tim­pul colec­tării, insectele trans­feră polen de la o planta la alta şi ast­fel are loc polenizarea.
Atunci când albina culegă­toare se întoarce la stup, ea îi trans­mite nec­tarul unei albine din stup, care îl trans­feră într-o celulă din fagure. (deşi nec­tarul este trans­portat de albină până la stup în “stomac” şi apoi regur­gi­tat, ea nu digeră niciun strop din acesta, locul acela fiind des­ti­nat in total­i­tate pen­tru depozitare).
Mierea se face atunci când se întâm­plă două lucruri:
  • Albina îi adaugă nec­taru­lui enz­ime care trans­formă zaharoza din el în fruc­toză sau glucoză;
  • Apa tre­buie să ajungă de la 70% la  aprox­i­ma­tiv 18% din pro­dusul final. Albinele grăbesc acest pro­ces agitându-şi arip­ile, lucru care crează curent în stup, ajutând apa să se evap­ore din nectar.
Odată ce nec­tarul s-a trans­for­mat în miere, albina sig­ilează per­fect celula din fagure cu ceară. Dacă nu este închis etanş, atunci mierea poate absorbi apă din aer, devenind vul­ner­a­bilă la bac­terii  (acesta este şi motivul pen­tru care este impor­tant să ţineţi bor­canele cu miere de acasă închise).
Tot pro­ce­sul enz­i­matic şi de evap­o­rare nu face decât să trans­forme mierea într-unul din­tre cele mai sta­bile alimente!
Rezistă în mod nat­ural la ciu­perci, bac­terii şi muce­gai,  lucru care îi per­mite să reziste ani întregi fără refrigerare.
Mierea găsită după milenii în mormintele faraonilor era încă per­fect comestibilă!

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu