vineri, 31 ianuarie 2014

doar o vorba

AXA NEAMULUI este o organizaţie politică (partid) neparlamentară, exterioară sistemului politic din ultimii 70 de ani şi a apărut ca o necesitate de a exprima dreptul românilor la autoconservare şi totodată la construcţia unei Românii pe baze româneşti. Astfel, noi credem că România este a românilor, a tuturor românilor şi doar a românilor.
Noi credem că în România există atâtea energii încât să putem construi un partid care să apere exclusiv drepturile românilor. În România sunt mulţi oameni nepătaţi, mulţi oameni competenţi, mulţi români în adevăratul sens al cuvântului. Lor li se adresează AXA NEAMULUI. Celor care au credinţa că jertfa înaintaşilor nu a fost în zadar, celor care au încredere că există români care pot construi o cale de viaţă românească demnă, celor care cred că românii au un destin în istorie – altul decât acela de a deveni slugi ale „marilor puteri”.
AXA NEAMULUI este o organizaţie politică (partid) neparlamentară, exterioară sistemului politic din ultimii 70 de ani şi a apărut ca o necesitate de a exprima dreptul românilor la autoconservare şi totodată la construcţia unei Românii pe baze româneşti. Astfel, noi credem că România este a românilor, a tuturor românilor şi doar a românilor.
 AXA NEAMULUI este la început de drum. Fără „sponsori” şi „oameni din spate”, fără alte interese decât cele ale românilor – aşadar, cu totul diferit de ceea ce a dovedit în ultimii 20 de ani întreaga clasă politică actuală. Din păcate poziţia noastră este văzută ca incompatibilă cu „politica”. Într-un fel este şi firesc, deoarece din ce în ce mai mult se consideră că, dacă un partid nu se afiliază la anumite „centre de putere politice sau financiare”, interne sau internaţionale, nu poate reuşi.
Noi credem că în România există atâtea energii încât să putem construi un partid care să apere exclusiv drepturile românilor. În România sunt mulţi oameni nepătaţi, mulţi oameni competenţi, mulţi români în adevăratul sens al cuvântului. Lor li se adresează AXA NEAMULUI. Celor care au credinţa că jertfa înaintaşilor nu a fost în zadar, celor care au încredere că există români care pot construi o cale de viaţă românească demnă, celor care cred că românii au un destin în istorie – altul decât acela de a deveni slugi ale „marilor puteri”.
AXA NEAMULUI se adresează celor pentru care contează că nu comuniştii sau urmaşii comuniştilor, care ne conduc de 20 de ani, şi nu uniunea europeană şi nici fondul monetar internaţional sau banca mondială au suferit şi au fost martirizaţi în închisorile de pe tot cuprinsul ţării, ci zeci de mii de români, care şi-au asumat calea martirajului pentru poporul român. Nu uniunea europeană sau fondul monetar internaţional sau banca mondială sau urmaşii comuniştilor, care ne conduc de 20 de ani, au murit pe străzile ţării pentru libertate în 1989, ci acei care au crezut nelimitat că românii pot şi trebuie să trăiască demn. Acei care ştiu aceste lucruri şi vor să schimbe starea în care ne aflăm, sunt cei cărora AXA NEAMULUI li se adresează.
Analizând situaţia de fapt a societăţii româneşti, în aceste momente, am ajuns la concluzia necesităţii atenţionării poporului român, oriunde s-ar afla acesta, asupra pericolului în care se află însăşi existenţa statului român. Puterea politică în România comunistă şi neocomunistă nu are nici cea mai mică legătură cu structura intimă spirituală şi culturală a poporului român, ceea ce ne dă îndreptăţirea să afirmăm că desfiinţarea statului român şi exterminarea poporului român au devenit politică „naţională” de stat.
Desfiinţarea politică prin:
 • renunţarea la prerogativa statului suveran de a emite legi interne conform voinţei proprii;
 • renunţarea la prerogativa statului independent şi suveran de a funcţiona în graniţele etnice fireşti, iar când acestea sunt încălcate, de a încerca prin toate mijloacele repunerea în drepturi;
 • acordarea de drepturi cetăţeneşti necondiţionate imigranţilor atraşi în ţară de posibilităţile nelimitate de a obţine profituri ilicite;
 • acordarea de privilegii tuturor tipurilor de minorităţi - de la cele etnice până la cele sexuale sau pseudo-religioase - simultan cu reducerea dreptului firesc al majorităţii de a se proteja;
 • falsa democraţie şi imaginatul pluripartitism - toate partidele care s-au succedat până în prezent la conducerea ţării - TOATE - sunt conduse de foştii activişti comunişti cu feţe mai mult sau mai puţin umane; toate doctrinele politice sunt de stânga;
 • nerespectarea legilor de chiar instituţiile legislativă şi executivă;
Desfiinţarea economică prin:
 • subordonarea economiei româneşti faţă de capitalul străin care a devenit deţinător majoritar al acţiunilor - inclusiv în întreprinderile cu caracter strategic;
 • faptul că România are astăzi datorii mai mari decât avea la sfârşitul celui de-al doilea război mondial fără nici un temei pentru statul român, pentru români. Puterea din România ultimilor 20 de ani nu numai că nu justifică această stare de fapt, ci o şi ascunde, pentru a putea continua dezastrul în numele „dezvoltării economice”;
 • înstrăinarea tezaurului naţional din Banca naţională, lucru care se poate întâmpla doar în caz de război, sau în caz de înaltă trădare de ţară;
 • măsurile de ordin fiscal care sunt menite să distrugă integral economic întreprinderile mici şi mijlocii şi să sprijine întărirea marilor corupţi, a celor care s-au îmbogăţit din jefuirea avutului naţional;
 • neprotejarea agriculturii cu tot ce înseamnă ea - în primul rând oamenii, pământul, pădurile, şi apoi soiuri valoroase, rase autohtone - va conduce, cu siguranţă, la un dezastru;
 • înrobirea efectivă a populaţiei prin măsuri fiscale care ţin de domeniul absurdului. Impozitări succesive aberante ale aceluiaşi venit, impozit direct, T.V.A., impozit pe propietate, taxe la înstrăinarea proprietăţii, toate menite să ne răpească timpul şi libertatea pentru a hrăni o hidră care se numeşte „clasa politică”.
Desfiinţarea administrativă prin:
 • crearea unor instituţii administrative şi legislative complicate, sursă de haos şi corupţie;
 • instabilitatea legislativă şi abuzurile clasei politice fac ca instituţiile statului să fie umplute până la refuz de clienţi politici care au un singur scop: acela de a obţine foloase materiale imediate de pe aceste poziţii;
 • o birocraţie excesivă şi haotică care blochează iniţiativele private sub masca unor reglementări şi a controlului;
 • lipsa de pregătire a personalului administrativ şi a demnitarilor care uneori nu au nici cele mai elementare cunoştinţe în domeniu;
 • reorganizarea regională a României, în pretinse „regionalizări economice” dar care încep să prindă contururi administrativ teritoriale proprii.
Desfiinţarea morală prin:
 • promovarea pe toate căile şi cu toate mijloacele a „liberalismului” ateu care este, asemenea tuturor ateismelor, fundamental imoral, justificând în numele „libertăţii” toate înclinaţiile vicioase ale firii omeneşti, anulând graniţele dintre permis şi nepermis, dintre normal şi anormal, dintre bine şi rău. Astfel se instituie un „haos al drepturilor” nelimitate ale omului care din punct de vedere moral nu mai are nici o obligaţie;
 • protejarea pe cale legislativă: a desfrâului, în numele „libertăţii” de a dispune de propriul trup; a uciderii pruncilor nenăscuţi; a practicilor sexuale împotriva firii; a pornografiei;
 • imoralitatea generalizată, popularizată prin toate mijloacele sub pretextul dreptului de „expresie”, „opinie” şi „informare”.
Desfiinţarea spirituală prin:
 • protejarea pe cale legislativă a anihilării unuia dintre puţinele centre creştine care continuă să reziste ofensivei unei ideologii care nu este atee ci antihristică. România ultimilor 20 de ani a fost transformată într-un vast câmp de acţiune al propagandei cultelor păgâne şi al prozelitismului sectelor eretice şi satanice;
 • crearea de premize pentru fărâmiţarea statului român actual, care devine din ce în ce mai evidentă - prin practicarea unor politici economice de izolare regională şi de federalizare; prin acceptarea tacită de către statul român a redeschiderii discuţiilor legate de Tratatul de la Trianon;
 • participarea cu bună ştiinţă la desfigurarea locurilor de interes major pentru români - Roşia Montana, Sarmisegetusa etc;
 • „uitarea” ansamblului teritoriului românilor care include Basarabia, Nordul Bucovinei, Valea Timocului,Transcarpatia, Cadrilaterul;
 • practicarea unei politici externe, „externă” de interesul naţional;
 • nefolosirea intenţionată în negocierile diplomatice a avantajelor aduse de istorie - doar averea românului Imanuel Gojdu, atestată de testamentul său care se păstrează integral, însuşită ilegal de statul maghiar ar valora mai mult decât bugetul acestui stat pe doi ani; tezaurul României de la Moscova are o valoare inestimabilă;
 • obstrucţionarea cercetărilor arheologice şi izolarea descoperirilor de interes crucial pentru descrierea şi înţelegerea adevăratei identităţi româneşti;
 • lipsa de reacţie - asumată - faţă de atacurile josnice date de diferite state, la adresa istoriei şi integrităţii teritoriale a României;
 • pierderea treptată a suveranităţii prin legislaţia care a permis vânzarea de teren străinilor. Sunt zone în Ţară în care peste 80% din pământul ţării aparţine unor firme străine.
Desfiinţarea biologică prin:
 • protejarea legislativă a scăderii natalităţii - lucru distrugător pentru un popor - care are drept consecinţă schimbarea raportului natalitate/mortalitate şi duce inevitabil la dispariţia biologică a poporului român;
 • practicarea unei politici economice de înfometare, umilire şi îmbolnăvire a populaţiei; consecinţele sunt mărirea numărului de bolnavi şi diversificarea bolilor;
 • aşa zisa reformă în sănătate, care nu este altceva decât mutilarea preocupării pentru sănătatea românilor - de la experimentele medicale care se fac pe copiii din România (cele mai multe cazuri de SIDA la copii sunt rezultatul infectării în urma injectărilor care s-au făcut în spitalele din România, de către personal calificat - nimeni nu a anchetat vreunul din cazurile în care un copil fiind internat cu o altă boală contractează SIDA în spital) şi până la „reorganizarea” sănătăţii care nu poate duce decât la „reforma anatomică” sau la „schimbarea corpului uman”;
 • indiferenţa faţă de mizeria şi proasta dotare din spitale;
 • transformarea sănătăţii populaţiei într-o afacere - statul român achiziţionează la preţuri exorbitante seruri - vaccin ce nu sunt necesare, în detrimentul serurilor româneşti care şi-au dovedit eficienţa;
 • vaccinarea fără nici un discernământ a copiilor, lucru care are ca rezultat scăderea imunităţii acestora - fapt dovedit medical de către imunologi şi neluat în seamă de către autorităţi;
 • deosebit de proasta retribuire a medicilor;
 • lipsa de preocupare a statului pentru sănătatea populaţiei prin impactul terifiant al zonelor poluate asupra vieţii. În ţară există sute de zone cu intensă poluare, deseori chiar radioactivă;
 • iresponsabilitatea în reglementarea măsurilor din alimentaţie, prin acceptarea corpusului de legi din alimentaţie, cunoscut sub numele de Codex Alimentarus. Legislaţia extrem de permisivă în domeniu ne transformă în poligon de testare chimică, biologică. Este recunoscut pe plan mondial faptul că rolul alimentaţiei în sănătatea populaţiei este crucial. Acest lucru este eludat în România. Mai mult: legislativul a permis de curând introducerea în cultură şi a soiurilor modificate genetic;
 • absenţa unor programe naţionale de educaţie în sănătate.
Desfiinţare socială şi profesională prin:
 • distrugerea echilibrului social actual la care s-a ajuns după zeci de ani prin nesfârşită suferinţă, prin colectivizare şi industrializare forţată. Acest echilibru este în strictă legătură cu economia Ţării care, prin transformările dramatice pe care le cunoaşte, generează masse întregi de şomeri, disponibilizaţi, cărora nu li se oferă în schimb nimic concret;
 • dezinteresul conştient asupra unor categorii profesionale în strânsa legătură cu economia centralizată a statului: hidroenergeticienii, specialişti în activitate nucleară, geneticieni, etc. şi cercetătorii în general;
 • adoptarea în timp a unui pachet legislativ care are ca urmare dispariţia ţăranului român şi a gospodăriei sale, corp social care a susţinut prin munca sa de zi cu zi şi prin jertfele sale de sânge fiinţa neamului românesc. Transformarea ţăranului în fermier sau „agro-business man” presupune pierderea unei identităţi, aceea de român.
Desfiinţarea militară prin:
 • culpabilizarea armatei prin afirmaţii mincinoase privind rolul criminal pe care l-ar fi avut în „Revoluţia de la 1989”;
 • o aşa zisă reformă a armatei făcută la cererea expresă a unor puteri străine şi sub supravegherea unor militari străini. Corpuri întregi de armată au fost desfiinţate fără să dea cineva socoteală pentru scăderea criminală a capacităţii de apărare a ţării. Unităţi tactice şi strategice de o deosebită importanţă au fost literalmente desfiinţate. Mare parte a echipamentului a ajuns la fier vechi;
 • implicarea armatei şi statului în conflicte străine de interesele noastre, care ne aduc nu numai prejudicii de imagine ci şi importante prejudicii materiale şi umane;
 • desfiinţarea serviciului militar obligatoriu şi înfiinţarea unei aşa zise armate profesioniste conduce la dispariţia unei etape importante în formarea tinerilor şi creează posibilitatea ca pe viitor armata să poată fi folosită împotriva propriului popor;
 • desfiinţarea unei întregi industrii militare extrem de profitabile a adus nu numai prejudicii economice colosale, ci distruge şi capacitatea de apărare pe termen lung - armata română nemaifiind capabilă să se alimenteze din Ţară cu suportul material;
 • instalarea de baze militare străine desfiinţează orice idee de independenţă şi libertate.
Desfiinţarea învăţământului prin:
 • introducerea unor materii ce nu au nici o legătură cu latura educativă sau de învăţământ ci doar servesc intereselor politice;
 • tratarea materiilor de învăţământ preuniversitar cu un dezinteres voit;
 • deosebit de proasta retribuire a profesorilor;
 • culpabilizarea profesorilor pentru situaţia economică actuală;
 • reducerea învăţământului la toate nivelurile, care a început să îşi arate efectele, prin creşterea imensă a analfabetismului.
Desfiinţarea dreptului la istorie prin:
 • aservirea necondiţionată a Ţării, în termenii cei mai ruşinoşi, intereselor străine, contrare interesului naţional, până la anularea demnităţii de român.
Scris de  Mugur VASILIU

protest

Protestez !
NU ESTE NECESAR CA TOTI SA FITI DE ACORD CU CELE DE MAI JOS.

 
Nu înţeleg de ce ţipă  Ponta si Băsescu la mine. De ce mă ameninţă că intră România în  colaps. În ceea ce mă priveşte, ţara mi se pare în colaps dintodeauna. De când m-am născut.  Comuniştii, nu ştiu cum se făcea, dar nu se ajungeau  fără să ne ia la contract porcul din coteţ. Erau  stăpâni pe livada noastră, pe cazanul cu ţuică, pe  orătăniile din bătătură.
Pe capitalişti i-am primit cu bucurie generoasă, aproape  nefirească.Trezirea din reverie m-a dus în primul colaps.  În dificultate a fost ţara şi la mica privatizare, şi la marea privatizare, şi după ce am scăpat de primul FMI,  şi când duduia economia, şi când căutam luminiţa de la  capătul tunelului, pe care văd că n-am mai găsit-o.
Va fi, probabil, lumânarea de la căpătâiul părinţilor şi  bunilor noştri.
Şi-acum aud că România se duce fix în  faliment. Iar guvernantii mă  solicită să fiu solidară nu ştiu cu cine,  să dau 25% din leafa mea, 15% din pensia mea.
Mă uit la Băsescu, la  Ponta si la cei ce se perinda zilnic  la televizor şi nu seamănă a om aflat în criză. Nici Guvernul  sau  Parlamentul nu sunt în criză. Nici miile de hectare de vile nu-s crizate. Dar, defectul meu, am  avut ochi de văzut şi urechi de auzit.
- Da. Aparatul de Stat este uriaş. Dar nu populaţia l-a făcut uriaş.
Voi, clasa politică, l-aţi transformat în monstru.
- Dacă există un  monstru care căpuşează mediul privat, acela  nu este profesorul, doctorul, inginerul, funcţionarul public; monstrul care a încălecat ţara asta sunteţi voi, clasa politică. Şi pentru că sunteţi la putere peste tot, voi, PDL, PSD, PNL si gascutele mai mici, PC, UDMR, Partida romilor, partidele minuscule cu tenta de reprezentant minoritati, sunteţi grasul care l-a încălecat pe slab !
Aţi devastat România cum nici popoarele migratoare n-ar fi reuşit. Şi-apoi aţi călărit ţara, aţi luat-o sub  asuprire. Nici  nu mai poate respira, de câtă clientelă  i-aţi vârât pe gât.
- Aţi spart instituţiile Statului nu pentru că aşa era necesar, ci pentru că vă trebuiau  posturi de conducere pentru  clientela de partid.
- Aţi creat instituţii noi nu pentru că nu funcţiona statul fără ele, ci pentru că aţi avut un mofturos căruia, fiindcă i s-a năzărit să fie mare director, mare preşedinte, i-aţi fabricat o  instituţie.
Şi nu v-a ajuns: an de  an, legislatură de legislatură, aţi mai creat alte structuri; aţi adus directori noi, ceilalţi au rămas în sistem.Capuse lacome,corupte si fara control,ce fac ca legea si bunul simt sa nu se intalneasca nicicand.
- Nu populaţia ocroteşte fărădelegea în ţara asta, ci voi, cu cercurile voastre de interese cu tot.
- Nu populaţia a votat pensii de 370.000.000 lei vechi. Şi venituri de 100.000 de euro pe an, de la stat. Voi, clasa politică, aţi făcut-o: în guvernele formate din partidele voastre, în parlamentul format din partidele voastre, iar legile le-a promulgat... instituţia preşedintelui României.
- Nu mama-mare din pământ a distrus industria, a vândut petrolul şi rafinăriile, a tăiat pădurile şi a mânărit  pământurile. Ministere  conduse de voi, clasa politică, au  făcut-o. Prefecturile voastre,  Consiliile judeţene ale voastre, Primăriile voastre.
- Nu populaţia a prăpădit banii statului - sute şi mii de miliarde de lei, munţi de bani, pe licitaţii trucate, pe lucrări proaste, inutile, pe şosele cu gropi, pe autostrăzi care înghit bani cu ghiotura, ci primarii voştri, ai clasei politice; consilierii voştri, ai clasei politice; miniştrii  voştri, ai clasei politice.
- Nu populaţia a organizat doi ani întregi de dănţuieli, de parcă venea sfârşitul lumii. Voi, clasa politică, aţi făcut-o. Pe banii cui ?! Pe ăştia pe care-i tăiaţi de la pensionari !
- V-aţi construit un aparat uriaş  de represiune: ministere, agenţii, deconcentrate conduse de voi şi clientela voastră  politică. Prin ei, controlaţi tot, terorizaţi instituţiile mai ceva decât poliţia politică a lui Ceauşescu.
- Nu populaţia se află în A.G.A. şi C.A. din Companiile şi Băncile de Stat, plătite, am văzut, regeşte, ci voi, clasa politică.
- Nu populaţia a stricat ţara asta la fiecare patru ani, ci voi, clasa politică.
Cum aţi venit, aţi distrus tot ceea ce a făcut guvernul  de dinainte şi aţi luat-o iar de la zero. Şi-apoi, aţi rostogolit vinovăţii între voi, partidele politice, de parcă aţi fi jucat ping-pong cu România.
Daţi-vă afară întâi pe voi şi clanurile voastre şi-apoi să v-atingeţi de părinţii noştri !
Şi veniţi, acum, să mă trageţi de urechi pe mine. Să ne trageţi de urechi pe noi, că se duce România de râpă.
Vreţi s-o scoateţi din criză pe spinarea şomerilor, a pensionarilor şi a bugetarilor de execuţie, cei care vă ţin în spate aleşii şi numiţii, în funcţiile de conducere.
Cu ce curaj ? Cu ce moralitate ?  Cata nesimtire ! ...
Până să vă atingeţi de pensionarul ăla slăbănog, de profesorul care v-a pus creionul în mână,de medicul care se zbate sa salveze  viata romanului, dar si a voastra, restructuraţi-vă întâi pe voi !
Daţi-vă afară şi în şomaj pe voi, pe oamenii voştri, ai clasei politice, şi după aceea scuipaţi pe noi.După aceea umblaţi la salariile şi pensiile necăjite.
După aceea să-l certaţi pe bătrân că mai are îndrăzneala să trăiască, să ducă România-n faliment, cu venitul lui gras, de 500, sau de 600 de lei.
1. Dacă nu sunteţi capabili să comasaţi sau să desfiinţaţi instituţiile de pomană create de voi, clasa politică, măcar reduceţi numărul de directori. Aveţi o droaie de şefi. Aţi umplut ţara de şefi. Pe ei daţi-i afară întâi şi după aceea ajungeţi la pensionar. Sau la doctor.
2. Trei sferturi dintre directorii voştri pe care i-aţi instalat, moţ, în instituţiile bugetare, au afaceri acasă. Fac afaceri cu  banul public. Daţi-i pe aceştia afară! Nu ei să mănânce cu două guri, şi de la Firma lor grasă, şi de la buget, iar altul să crape de foame !
3. Luaţi-vă clientela politică din toate A.G.A şi C.A. ale Companiilor de Stat, de pe lângă primării, consilii judeţene şi ministere. Aveţi deja directori acolo, există specialişti.
4. Daţi-vă afară consilierii de la birourile demnitarului. De ce aţi crede că ei sunt mai puţin paraziţi pe buget decât profesorul ?
5. Daţi-vă afară consilierii de pe lângă miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, primari, prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene, căţel, purcel, directori generali, din
Companiile de Stat, din parcurile industriale !
6. Încetaţi să mai căpuşaţi ministerele / primăriile / consiliile judeţene cu clientela pe care o serviţi cu miliarde de euro.
7. Voi, clasa politică, aţi creat şi întreţineţi evaziunea fiscală şi munca la negru.mita, spaguiala si incorectitudinea. Oamenii voştri, ai partidelor, protejează, feresc si indruma intretinerea situatiei confuze. Îi apără (cu  implicarea organelor Statului), să nu-i descopere pe cei ce  incalca legea. Spaguiala  nu are frontiere partinice. Se ia si se imparte frateste. Aceasta reprezinta liantul incalcarilor  legilor. Pe toti acestia   ii
apără de lege, prin incalcarea legilor, in detrimentul omului sincer, neprotejat si aflat in afara acestui cerc de protejati.
8. După ce veţi face toate astea, abia atunci să aveţi îndrăzneala să vă legaţi de bătrânii acestei ţări, de oamenii cinstiti si (pana acum) rabdatori. Asta este România, domnule Băsescu ! Asta este Romania, domnule Ponta !
O ştiţi, o cunoaşteţi, dar nu îndrăzniţi să vă apropiaţi de clanuri. Dar vă este la îndemână să-i jupuiţi de vii pe bătrâni. Sunt inofensivi, ascultători, mult prea blajini, tăcuţi. Loviţi-i cu nădejde ! Ei nu ţipă. 
Daţi mai departe la toţi prietenii şi cunoscuţii, poate aşa o să ne trezim şi o să le dăm ce merită acestei adunaturi mafiote de golani.

intr-o zi o sa mor

Intr-o zi o sa mor . Si voi ce veti face . Eu o sa mor , si voi . C e lasam in urma ? cine continua ...Copiii , care copii care neam . Daca acum nu ne vom ridica S, IN CEASUL AL 12 , atunci cind . Ultima incercare stupida , poate , de a chema neamul la revolta , care va sa vina pentru un tel unic .Telul supravietuiri ... Numai uniti pentu un scop unic  poate , poate vom supravietui ca neam , ca familie , ca nume ....Am un plan . Este planul MEU . pOATE E UTOPIC., DAR AM NEVOIE DE VOI . sUNTETI LINGA MINE ? uN SINGUR COMENTARIU si va voi inpartasi planul meu . Poate ca nu este cel mai bun plan , dar este planul meu , este totusi un plan ,. Acum depinde numai de voi .
Zirconiu

Cel mai mare interlop al tuturor timpurilor din romania

duminică, 26 ianuarie 2014

beneficiile uimitoare ale ZERULUI

Italienii au un proverb care s-a pastrat inca din secolul XVI: „Daca toata lumea ar fi hranita cu zer, doctorii ar da faliment”. Zerul, acel lichid galben, acru si usor tulbure, care ramane in urma prepararii branzeturilor, contine substante hranitoare, aceleasi pe care le are si laptele, insa mai putine grasimi.
Este bogat in vitaminele din complexul B, calciu, potasiu si iod. Proteinele din zer contin cea mai mare concentratie de aminoacizi. Productia de anticorpi se realizeaza numai sub actiunea aminoacizilor, unul dintre cei mai importanti fiind cisteina. Proteinele din zer precum beta-lactoglobulina, albumina, lactoferina sunt foarte bogate in glutamil-cisteina, unul dintre cei mai puternici antioxidanti celulari, un mecanism defensiv important impotriva radicalilor liberi.
Aminoacizii din zer constituie o adevarata sursa de energie pentru cei care fac eforturi fizice prelungite, solicitante si permit atletilor un antrenament mai intens pe o perioada mai indelungata de timp. Proteina din zer obliga ficatul sa sintetizeze acizi biliari, consumand astfel rezervele de colesterol hepatic. Zerul stimuleaza imunitatea prin continutul de lactoferina si protejeaza impotriva demineralizarii tesuturilor dentare.
Iata cateva beneficii ale zerului, potrivit sanatate.bzi.ro:
1. Arde grasimile
Una dintre calitatile de baza ale zerului este faptul ca este sarac in calorii. El ajuta la eliminarea reziduurilor din organism, potoleste foamea si, de aceea, este un component din ce in ce mai des intilnit in tot felul de diete si cure de slabire. Zerul topeste grasimile. Un pahar de zer contine doar 48 kilocalorii si il puteti bea in locul unui pahar cu apa, deoarece indeparteaza si setea.
Proteinele din zer stimuleaza corpul in producerea colecistokininei, un hormon care apare dupa masa si care da senzatia de satietate si poate ajuta la pierderea in greutate. Studii recente au facut legatura intre consumul de produse lactate si controlul greutatii, iar, dintre toate celelalte proteine, proteinele din zer ajuta cel mai mult la cresterea muschilor scheletici.
2. Are efect depurativ
Zerul este benefic in unele afectiuni precum guta. Se fac cure de 2-3 luni, in care se beau 3 cani de zer pe zi, cu 30 de minute inainte de masa.
3. Stopeaza dezvoltarea tumorilor canceroase
Ca agent microbian, zerul ajuta la reducerea rezistentei celulelor canceroase, in timp ce creste imunitatea. In mai multe cazuri de cancer (de san cu metastaze, cancer de pancreas si cancer de ficat), 30 de grame de concentrat de proteine din zer (echivalentul a un litru de zer) administrate zilnic, timp de 6 luni, a dus la regresia tumorilor, normalizarea hemoglobinei si a numarului de limfocite.
4. Reduce colesterolul
Doua-trei pahare de zer consumate zilnic reduc valoarea colesterolului din sange, scad procentul de colesterol din ficat si protejeaza sistemul cardiovascular.
5. Intareste imunitatea
500 de ml de zer, consumat zilnic, creste capacitatea de aparare a organismului si distruge bacteriile. Consumul zilnic de urda, 100 de grame minimum, creste in timp capacitatea naturala de aparare a organismului, care devine mult mai rezistent la infectiile virale si bacteriene. Urda este un preparat obtinut din separarea zerului de branza.
6. Mareste rezistenta organismului la efort si stres
Zerul contine acid orotic (vitamina B13), care s-a dovedit valoros in tratarea sclerozei multiple. Acest acid fixeaza magneziul la nivel celular si creste valoarea energetica a celulelor muschiului inimii, marind astfel rezistenta la efort si stres.
7. Combate anemia
Un tratament de o luna, in care se bea cite o jumatate de litru de zer pe zi, rezolva anemia.
8. Adjuvant in infectia cu HIV
Un litru si jumatate de zer sub forma unui concentrat de proteine, administrat de trei ori pe zi. Astfel, nivelul de producere a celulelor imunitare, care sunt distruse la cei atinsi de aceasta boala cumplita, a crescut cu 32%, rezultat neegalat de nici un alt medicament natural sau de sinteza.
9. Combate insomnia
Zerul este bogat in aminoacidul L-triptofan, care poate ajuta la imbunatatirea frunctiilor cognitive in cazul persoanelor stresate si care a fost asociat cu scaderea starilor de insomnie.
10. Previne osteoporoza
Proteinele din zer imbunatatesc absorbtia calciului si ajuta la prevenirea osteoporozei.
11. Scade tensiunea, ajuta ficatul si rinichii
Tot zerul activeaza un protector al celulelor numit glutation, care neutralizeaza efectele daunatoare ale radicalilor liberi. Studiile arata ca zerul contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Zerul imbunatateste functionarea rinichilor si a ficatului, stimuleaza tranzitul intestinal, contribuie la refacerea florei gastrointestinale, normalizeaza functionarea sistemului nervos, ajuta in cazurile de reumatism, hipertensiune, imbunatateste circulatia sanguina, previne aparitia aterosclerozei.
12. Este colagog
Zerul stimuleaza lactatia la femeile care alapteaza. Este bine ca sugarilor, inainte de alaptare, sa li se dea 2-3 lingurite de zer. Poate fi folosit tranzitoriu, dupa dieta hidrica la copiii cu tulburari acute de nutritie.
13. Trateaza eczemele
In aplicatii exerne, sub forma de comprese, ajuta in afectiuni ale pielii, cum ar fi eczemele sau degeraturile. Pentru eczeme, se pun comprese cu zer pe zonele afectate, se lasa vreme de 60 de minute, dupa care se indeparteaza si se lasa zona tratata sa se usuce. Tratamentul se repeta zilnic, timp de doua saptamani. In degeraturi, zonele afectate se invelesc in tifon inmuiat abundent in zer. Se lasa astfel invelite vreme de o ora, dupa care se spala cu apa.
14. Previne imbatranirea prematura
Calitatile antioxidante ale zerului (capacitatea de a proteja pielea impotriva radicalilor liberi, cei care intensifica procesul de imbatrinire) au fost remarcate si exploatate de marii producatori de produse cosmetice. A aparut o serie intreaga de preparate cosmetice bioactive pe baza de zer.

In Puii Mei - Top 10 Modalitati de a Convinge un Politist sa nu-ti dea A...

Un altfel de discurs

joi, 23 ianuarie 2014

Why Fight? - Alan Watts

ZICERI DIN BATRINI - ADEVARURI REDESCOPERITE

“Bea apă din izvorul de unde beau caii. Calul dintr-o apă rea nu va bea niciodată.
Așterne-ți acolo unde își face culcuș pisica.
Mănâncă fructul care a fost atins de un vierme.
Culege cu îndrazneală ciuperca pe care stau gâzele.
Sădește pomul acolo unde sapă cârtița. Casa clădește-o pe locul unde se încalzește șarpele.
Fântâna sap-o acolo unde se adăpostesc păsările pe arșiță.
Culcă-te și trezește-te odată cu păsările – vei culege toate grăunțele de aur ale zilei.
Mănâncă mult verde – vei avea picioare puternice și inimă rezistentă, precum viețuitoarele codrului.
Inoată des – și te vei simți pe pământ precum peștele în apă.
Privește cât mai des cerul – și vor deveni gândurile tale ușoare și limpezi.
Taci mult, vorbește puțin- și în sufletul tău va poposi tăcerea, iar duhul îți va fi liniștit și plin de pace”.
SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV

luni, 20 ianuarie 2014

Cargo - Daca ploaia s-ar opri

casa de lemn - tehnologie

 Tehnologia construcției a astfel de case este cunoscută de mult timp. Casele rezistă în condiții de siguranță ierni extreme, cu temperaturi mai joase de -50 ° C , iar în timpul verii și în afara sezonului păstrează excelent microclima, chiar și la fluctuațiile zilnice de la +42 ° C în timpul zilei la 0 ° – 2 ° C pe timp de noapte. Aceste case nu ard și sunt longevive, unele dintre ele au mai mult de 200 de ani! Cele mai importante avantaje ale acestei tehnologii sunt următoarele:
- costuri joase de construcție a casei;
- performanțe excelente de economisire a energiei – casa este extrem de caldă;
- aspect decorativ neobișnuit;
- capacitatea de a construi o casă cu un singur etaj, aproape singur.
Pentru construcții sunt utilizați bușteni de aceeași lungime, bine uscați pe tot parcursul anului, și lut, amestecat cu rumeguș sau paie, pentru a lipi lemne.

TRANSFORMAREA UNUI MOTOR ASINCRON IN GENERATOR DE CURENT

pentru cine doreste sa contribuie poate sa de-a clik pe adresa afisata in josul art. si intra pe pagina respectiva. Domnul care are acel site ajuta foarte mult pe cei care au nevoie de informatiile astea, asa ca …..:
Site-ul pe care tocmai aţi intrat constituie munca neplătită a unui om care nu are nici o sursă de venit. Pentru ca acest siet să continue să existe iar dumneavoastră să găsiţi în continuare aici informaţii pe care presa oficială vi le ascunde, fac apel la cei care vor dori să sponsorizeze acest site să o facă depunând lunar suma minimă de 10 lei în contul CEC Bank : RO84CECEDB0408RON0620679.
prima parte 
Pentru că în articolul intitulat „Eolienele – alternative energetice ?  în partea a douaam spus că orice motor electric este reversibil, am gândit să vă dau ceva amănunte. Cel mai comun motor electric de curent alternativ, este cel  asincron cu rotorul în colivie (cel care nu are perii ( cărbuni )).
Cele mei comune motoare electrice
M-am gândit că poate, unii dintre dumneavoastră, vreţi aflaţi cum putem transforma un asemenea motor în „generator”.

Pentru asta voi introduce aici un citat dintr-un curs universitar :
«Masina Asincrona Trifazata In Regim De Generator
Graficul masinii asincrone
Regimul de generator al maşinii asincrone nu a prezentat interes în aplicaţiile clasice, deoarece  producerea  energiei electrice  în  sistem  trifazat  cu  generatoare  sincrone  a  fost întotdeauna soluţia cea mai simplă şi eficientă pentru conversia mecano-electrică a formelor tradiţionale  de  energie.  Abia dezvoltarea  sistemelor  eoliene şi  de  micro-hidrocentrale,  cu saltul  exploziv  de  aplicaţii  din  prezent  a  readus  în  atenţie regimul  de  generator  al maşinii asincrone,  a  cărei  funcţionare la  turaţie  de  antrenare  variabilă este  adecvată regimurilor nestaţionare  ale  turbinelor  de  captare  a  energiei  vântului sau  a  apei  curgătoare.  Pentru  ca maşina să absoarbă putere electrică, rotorul trebuie antrenat la o turaţie mai mare decât turaţia de sincronism, ceea ce face ca alunecarea să ia valori negative  ( Fig. 4.15 a ). Adaptarea turaţiei turbinei la valoarea suprasincronă necesară funcţionării optime a generatorului se realizează cu  un  sistem  de  reductoare. Maşina asincronă este  reversibilă,  adică nu  necesită modificări constructive pentru a trece din regimul de motor în cel de generator, dar pentru o funcţionare la  parametri  optimi  ( randament  ridicat,  putere  utilă constantă),  alunecarea  trebuie  să aibă valoare  redusă (cca. -0.04  … -0.03 ) şi  turaţia  trebuie  menţinută la  variaţii  minime  în  jurul valorii la care este reglat sistemul mecanic de reductoare.
O particularitate în funcţionarea generatorului asincron este necesarul de putere reactivă pentru magnetizarea miezului şi pentru producerea fluxurilor de dispersie, pe care şi-o asigură absorbind-o pe la bornele înfăşurării statorice. Energia reactivă absorbită provine din reţeaua în  care generatorul sincron debitează puterea activă ( în cazul conectării la o reţea de putere mare, cum este reţeaua energetică ), sau prin conectarea unei baterii de condensatoare în paralel cu bornele înfăşurării statorice ( în cazul funcţionării pe o reţea de mică putere, o reţea proprie lipsită de surse de energie reactivă ). Pentru generatorul cuplat la reţeaua de foarte mare putere a sistemului energetic este necesar un sistem de monitorizare a turaţiei rotorului; dacă aceasta scade  sub  valoarea  turaţiei  de  sincronism, maşina  trebuie  deconectată de  la  reţea,  deoarece intră în regim de motor şi absoarbe putere activă din reţea, învârtind turbina, ceea ce conduce la risipă de energie.»
Mai Simplu…
Deci pentru cei mai mulţi este clar. Pentru cei care nu au înţeles mare lucru  putem intra în detalii… Astfel maşina asincronă este cel mai comun motor electric care se găseşte pe piaţă şi anume cel care nu are perii şi al cărui rotor este realizat din tole care au de jur împrejur nişte crestături în care sunt turnaţi conductori din cupru, ( mai demult ! ) sau mai nou din aluminiu  ( pentru motoarele construite în ultimii cincizeci de ani ). Aceşti conductori  sunt scurtcircuitaţi la capete prin două inele ceea ce le conferă aspectul unei colivii. De aceea  motorul asincron mai e numit motor cu rotorul colivie. La prima vedere rotorul acestui tip de motor pare că e un bloc cilindric nebobinat.
Generatorul asincron autonom
Aceste motoare pot fi  motoare trifazate, sau motoare monofazate, adică construite pentru a funcţiona în curent trifazic sau în regim de curent alternativ monofazat. Pentru ca motorul să producă curent electric lucrând în regim de „generator” trebuie să i se monteze  în paralel pe fiecare înfăşurare câte un condensator. Valoarea totală a acestor condensatori trebuie fie între 150 şi 400 uF, la o tensiune de 330 V C.A. – atenţie condensatorii trebuie să fie de lucru nu de pornire.  Obţinerea regimului corect de lucru se face prin tatonări până se găseşte  valoarea convenabilă.
Cealaltă condiţie este ca motorul să fie rotit la o turaţie mai mare cu circa zece la sută decât turaţia lui nominală. Ca un exemplu pentru un motor de 1500 W având turaţia nominală de 3000 RPM, va fi adus la o turaţie de 3100 – 3150 RPM. În aceste condiţii el va furniza la borne o putere  cu circa 20 % mai mică decât  avea el nevoie pentru a funcţiona ca motor – în cazul nostru cam 1200 W. Dacă turaţia motorului scade, el intră în regim de motor, şi dacă este independent,  nu va mai furniza energie.
Este recomandat a fi folosit oriunde poate fi antrenat la o viteză de rotaţie constantă care să nu scadă spre  regimul de lucru ca motor. Cea mai convenabilă asemenea utilizare este ca „generator” pentru microhidrocentrale cu debit constant şi de asemenea ca „generator” pentru grupurile electrogene cu motor cu ardere internă.  De altfel unele din acele grupuri care se găsesc în comerţ, mai ales cele ieftine şi de putere mică sunt realizate cu maşini asincrone pe post de „generator”.
Mai există soluţia acţionării motorului asincron cu ajutorul unor motoare gravitaţional inerţiale ( amplificatoare de energie cinetică de genul celor construite de Fotios Chalkalis ).
Pentru mai multe amănunte vedeţi aici: http://chalkalis.blogspot.ro/
Amplificatorul de energie cinetică poate fi adus la regimul de turaţie  de lucru, manual sau electric,  de la o sursă externă, după care  rotaţia lui poate fi întreţinută cu ajutorul unui motor de mică putere ( acelaşi care l-a pornit ! ) alimentat de la motorul nostru asincron care va fi antenat de la axul amplificatorului de energie cinetică. În acest caz  vom obţine un adevărat grup energetic cu energie liberă  neconvenţională.
Cateva mentiuni teoretice ( eu nu le-am verificat ! )
Aceste menţiuni, nu sunt rodul experienţei mele personale, ci sunt culese de-a lungul timpului din diferite articole referitoare la comportarea maşinii asincrone ca „generator”.
1. Un asemenea „generator” realizat dintr-un motor asincron cu rotor în colivie, nu va putea porni motoare electrice similare lui, care au o putere mai mare de 1/4 din puterea nominală a lui ca motor. Adică dacă avem un motor de 1000 W care furnizează ca „generator” indiferent cât ( să spunem 750 W )  el nu va putea alimenta un alt motor cu rotor în colive mai mare de 250 W.
2. De asemenea uneori, nu poate  porni să furnizeze energie dacă este în sarcină. Adică „consumatorii” trebuie conectaţi la bornele lui abia după ce el furnizează deja tensiune nominală.
3. Dacă motorul nu vrea să lucreze ca generator, furnizând energie, atunci e recomandat să fie alimentat în prealabil preţ de jumătate de minut cu tensiune continuă în scopul de a premagnetiza  armăturile sale.
4. Capacitatea bateriei de condensatoare poate fi redusă cu două treimi ( recomandat) după ce motorul nostru începe să furnizeze tensiune. Asta se poate realiza prin construcţia bateriei de condensatoare din câte două condensatoare de valori deferite pe fiecare bobină, astfel ca un rând de condensatoare să poată fi deconectat din circuit ulterior, deconectare care se poate face automat cu ajutorul unor comutatoare normal deschis.
Pe de altă parte într-un articol am găsit nişte informaţii care nu-s tocmai concordante cu informaţiile pe care le culesesem deja – adică cu ceea ce am spus până acum:
5. Avantajele generatorului asincron autoexcitat:
- lucrează în regim stabil pentru sarcină activă cât şi pentru sarcină inductivă
- frecventa poate fi variată prin modificare capacităţii bateriilor de condensatoare
- tensiunea generatorului variază liniar cu frecvenţa
- conectarea receptoarelor se poate face înainte sau după conectarea bateriilor de condensatoare.
- ţinând seama de uşurinţa realizării bateriilor de condensatoare automate se poate spune ca soluţia cu generatoarele asincrone poate fi utilizata cu succes la aplicaţii economice
Rămâne ca fiecare verifice aceste fapt prin experienţa proprie. Deci…
Urez succes tuturor celor care-şi vor construi o centrală energetică proprie cu asemenea motoare ! CCD
a doua parte
Deşi această parte a articolului e scrisă mai de mult, precipitarea evenimentelor legate de criza  exproprierii poporului român de resursele naturale ale ţării a făcut să întârzii publicarea ei. Ca urmare începutul acestei părţi  suferă prezenta introducere.
Între timp prima parte a suscitat mult interes generând ample discuţii între cititori pe una din reţelele de socializare de pe internet.
Modalitatea de modificare pe care am prezentat-o în prima parte este cea mai facilă şi se află la îndemâna oricui, chiar dacă nu are cunoştinţe de electrotehnică deoarece nu implică modificări majore făcute structurii motorului asincron.
Mai există însă o metodă mult mai eficientă, care poate transforma un motor asincron într-un alternator cu putere imensă comparabil cu fostul motor, putere care poate fi de la trei până la zece ori mai mare şi chiar mai mult.

Subliniez încă odată marele, imensul avantaj, că ambele metode  furnizează curent electric  alternativ perfect sinusoidal, a cărui frecvenţă este identică sau foarte apropiată de cea a reţelei naţionale.
Pentru exemplificare m-am folosit de  capturi de imagine dintr-un film rusesc care prezintă asemenea modificare: https://www.youtube.com/watch?v=iyl2zXPxKbk
Rotor modificat
Această metodă însă, presupune ca cel ce modifică motorul respectiv să aibă cel puţin cunoştinţe minime de electrotehnică şi lăcătuşerie şi de asemenea acces la un atelier mecanic bine dotat, deoarece avem de-a face cu modificarea  radicală a rotorului maşinii electrice.
Practic şi pe scurt spus, rotorul este strunjit şi în locul bobinelor în scurtcircuit ale acestuia    ( colivia ) se vor monta  un număr de perechi de poli magnetici formaţi din magneţi permanenţi cu neodim, care să fie multiplu al numărului de bobine al statorului. Procedeul de determinare al numărului de magneţi ţine mai mult de aritmetică decât de vreo cunoştinţă superioară de electrotehnică.
Trebuie plecăm de la premiza că cele trei bobine ale statorului sunt repartizate pe un număr de ferestre ale miezului statoric care sunt multiplu de trei. Ca urmare ştiind că pentru fiecare bobină avem nevoie de o pereche de poli pentru ca câmpurile magnetice ce intersectează bobina să nu se anuleze între ele se poate determina  numărul de poli magnetici ce se vor monta numărându-se miezurile statorului şi împărţindu-se acest număr la doi.
Rezultatul va fi numărul de perechi de poli ce se vor monta. Aceste perechi de poli se vor constitui în şiruri aşezate un pic oblic faţă de axa rotorului, întocmai cum sunt montate şi barele de conductor ale coliviei. De asemenea fiecare şir va avea polaritate diferită astfel că pe circumferinţă de jur împrejur vom avea polii montaţi alternativ.
Dacă numărul de poli magnetici este egal cu cel al  miezurilor  statorului avem de-a face cu o păstrare a turaţiei de mers a  motorului transformat în alternator. Dar se pot monta şi un număr diferit anume multiplu sau submultiplu al numărului de perechi de poli, caz în care pentru a obţine aceiaşi frecvenţă a curentului electric ( 50 Hz ) va fi necesar ca alternatorul să fie rotit fie mai repede ( submultiplu )  fie mai încet ( multiplu ).
Vedeţi în imaginea de mai sus  cum arată rotorul după modificare. Pentru a o realiza se procedează la demontarea motorului şi la efectuarea unor măsurători. Se va măsura diametrul rotorului şi cel interior al miezului statoric. Se face diferenţa şi apoi se împarte la doi pentru a se afla distanţa dintre ele pe rază. Cu cât magneţii montaţi vor fi mai apropiaţi de stator cu atât puterea totală a alternatorului rezultat va fi mai mare. Plecând de la această distanţă se va proceda la determinarea  înălţimii magneţilor ce se vor folosi.
Avându-se în vedere că  câmpul magnetic al unui magnet permanent, indiferent cât de puternic ar fi el, se manifestă  cu putere maximă la o distanţă comparabilă cu lungimea acestuia, şi considerând că câmpul magnetic trebuie să fie suficient de puternic pentru a influenţa  relevant  miezul statoric se va  proceda la alegerea unor magneţi a căror înălţime să fie de 2 – 4 ori mai mare decât distanţa dintre rotor şi stator  determinată după cum am expus mai sus.
Magneţii trebuie montaţi aşa cum se vede şi din imagine într-o cămaşă de propilenă sau teflon care să fie lipită pe rotor, în aşa fel încât aceştia să nu intre în contact cu partea metalică a rotorului şi nici să nu se influenţeze prea mult între ei. Se va folosi un adeziv  de tip pastă bicomponentă care să aibă o priză bună atât pe metal cât şi pe materialul plastic folosit ( ceva de genul poxipol, poxilină, etc. )
De asemenea insist asupra unui lucru important anume ca diametrul acestor magneţi să nu fie foarte mare  ducând la montarea unui număr  cu mult mai mic de poli decât are statorul, deoarece cu cât diametrul magneţilor va fi mai mare cu atât  un număr mai mare de linii de câmp magnetic se vor scurtcircuita prin miezul statorului. Asta va constitui o frână magnetică importantă în rotaţia  rotorului contribuind major al scăderea randamentului noului alternator prin necesitate unei forţe crescute la axul său pentru a-l putea pune în mişcare.
Ca urmare diametrul magneţilor trebuie ales pe cât posibil cât mai mic… eu chiar aş recomanda să se  apeleze la montarea unui multiplu de perechi de poli magnetici faţă de cât are statorul, căci în  felul acesta  se vor putea folosi magneţi de diametru mai mic şi se va  reduce mult şi viteza de antrenare a  rotorului. Priviţi imaginea următoare:
Caracteristici motor-alternator
În privinţa puterii totale rezultate, ea va depinde exclusiv de tensiune. De ce ? Pentru că bobinajul statoric rămâne nemodificat iar cum intensitate curentului e dependentă direct de diametrul conductorului câştigul de putere va fi exclusiv în tensiune. În capturile de imagine am făcut una în care se vede că bobinele motorului sunt legate în stea şi alta în care se vede tensiunea scoasă pe o bobină la antrenarea alternatorului rezultat precum şi plăcuţa cu datele tehnice ale motorului. Observaţi că avem o tensiune de 500 V pe două bobine, adică o putere totală de 1,35 Kw ( 250 x3 ) x 1,8 A =1350 W.
Ştiu că sunt unii care din lipsă de cultură tehnică vor spune că de unde ştiu eu că trebuie înmulţesc cu trei. Simplu. La legarea în stea nu se poate măsura tensiunea decât pe fiecare latură în parte, sau cel mult pe două laturi simultan, cazul din film ( ori în imagine se vede clar că bobinele sunt legate în stea ( minutul 10 secunda 1 ). De altfel am indicat cu săgeţi galbene poziţionarea coselor aparatului de măsură. Iar de pe plăcuţa originală a motorului unde se observă că acesta avea iniţial o putere de 0,55 Kw şi o intensitate de curent  de 3,1 respectiv 1,8 A.
După cum se poate observa această metodă duce la obţinerea unor tipuri de alternatoare mult mai puternice decât puterea originală a motorului asincron modificat.
Deoarece această creştere de putere se face pe seama  tensiunii, se impune folosirea după alternator a unor transformatoare de reţea coborâtoare care să furnizeze tensiunea de 220 V, sau calcularea numărului şi puterii magneţilor în  aşa fel încât să se poată obţine pe fiecare bobină a motorului în parte o tensiune apropiată de cea a reţelei, aşa cum a obţinut rusul din filmuleţul acesta. 250 de volţi pe o bobină e o tensiune acceptabilă din punctul de vedere al „consumatorilor” folosiţi în orice gospodărie…
Baftă tuturor celor care  au posibilitatea de a modifica astfel un motor şi vor avea curajul să o facă ! Cu stimă ! CCD.