sâmbătă, 8 iunie 2019

Verificarea / reglarea turaţiei motorului la maiurile compactoare Weber

După cum ştiţi deja, maiurile Weber sunt printre cele mai longevive din piaţă, cu durată mare de viaţă şi foarte puţine intervenţii de service. Dorinţa noastră este de a fructifica în continuare aceste atuuri importante pentru astfel de echipamente. Prin urmare, vă prezentăm una din cauzele constatate de noi şi care poate duce la deteriorarea utilajului datorită operării necorespunzătoare.
CAUZĂ: folosirea unei turaţii a motorului mult mai mare decât cea recomandată de producător. Am identificat motoare cu turaţia de 4.800 – 5.000 rot./min., faţă de 3.600 rot./min. – turaţia de lucru recomandată. Datorită turaţiei prea mari a motorului, biela din piciorul maiului crează “şocuri” puternice asupra celorlalte elemente în mişcare; rezultatul este cel prezentat mai jos.
CONSTATARE: piesele din carcasa angrenajelor sunt deteriorate. Am constatat distrugerea suportului de rulment din capacul cutiei (vedeţi imaginile de mai jos);  ulterior, bucăţi de metal intră între pinioane şi le deteriorează.
RECOMANDĂRI: Vă recomandăm ca la fiecare verificare / revizie / reparaţie, să verificaţi turaţia motorului şi să o reglaţi (dacă este cazul). Acordaţi atenţie elementelor de acceleraţie. Vă prezentăm mai jos câteva exemple de piese / reglaje necorespunzătoare:
Şuruburi limitatoare de la sistemul de acceleraţie: verificaţi dacă au sigiliile producătorului.
Axul de la pinionul centrifugal: verificaţi reglajul.
Tije, arcuri acceleraţie: verificati, înlocuiţi dacă este necesar.
Manetă, cablu acceleraţie: verificati, înlocuiţi dacă este necesar.

Exploatarea şi întreţinerea motopompelor Koshin

Înainte de pornire: - Aşezaţi motopompa pe o suprafaţă plană şi stabilă. - Verificaţi nivelul combustibilului, completaţi dacă este necesar. Atenţie la motopompele echipate cu motoare în doi timpi: folosiţi benzină în amestec cu ulei! Nu folosiţi combustibil care a fost depozitat mai mult de 30 zile. - Verificaţi nivelul uleiului, completaţi dacă este necesar. - Fixaţi corespunzător piuliţele şi niplurile; verificaţi calitatea garniturilor de etanşare. - Fixaţi corespunzător sorbul. - Folosiţi furtun corespunzător pentru absorbţie şi refulare; verificaţi ca acesta să nu fie găurit. - NU depăşiţi adâncimea maximă de aspiraţie recomandată de producător. - Umpleţi complet carcasa pompei cu apă. - Comutaţi pe “ON” întrerupătorul motorului şi trageţi de mânerul starterului pentru a porni motorul.
De asemenea, este necesar să citiţi manualul de utilizare al motorului şi să respectaţi instrucţiunile de utilizare specifice.
În vederea depozitării: - Goliţi toată apa din corpul pompei. - Goliţi combustibilul din rezervor şi din carburator. - Lăsaţi motorul să funcţioneze la relanti până se opreşte singur. - Curăţaţi interiorul pompei (spălaţi cu apă curată). - Depozitaţi pompa într-un loc ferit de soare.
IP – F PS.01.41.1 
Întreţinerea motopompelor:
Demontaţi carcasa pompei; folosind o cheie potrivită (în cazul pompelor KTR – cheia specială din dotare), desfaceţi cele patru şuruburi de fixare.
Îndepărtaţi carcasa pompei de pe pompă.
Demontaţi carcasa spirală din carcasa pompei. În cazul pompelor KTR (de ape foarte murdare), trebuie desfăcute cele două şuruburi cu cap imbus.
Curăţaţi cu jet de apă interiorul pompei şi piesele demontate. Montaţi piesele, în ordine inversă demontării. Montaţi cu atenţie garniturile de etanşare, pentru a nu le deteriora. Puteţi folosi vaselină pentru a le fixa la locul lor. Efectuaţi întreţinerea motorului termic, în conformitate cu recomandările specifice. Pentru orice alte operaţii (mai ales dacă implică înlocuirea unor piese) vă recomandăm să vă adresaţi unui atelier service autorizat.
Pompe de ape curate şi semimurdare (SE, SEH)
Pompe de ape foarte murdare (KTR)
Demontaţi paleta pompei de pe arborele motorului.
Verificaţi presetupa, înlocuiţi dacă este necesar.
IP – F PS.01.41.1 
Vă prezentăm în continuare o listă cu verificări de efectuat (în cazul funcţionării defectuoase a motopompei), înainte de a ajunge la un atelier service:
Corectaţi nivelulNivelul uleiului necorespunzător (prea mult sau prea puţin ulei) Curăţaţi, înlocuiţiFiltru de aer murdar Curăţaţi, înlocuiţiBujie murdară sau udă Apelaţi la atelier serviceCarburator murdar
Motorul nu porneşte
Folosiţi furtun de aspiraţie corespunzător
Furtun aspiraţie necorespunzător (nu este suficient de rigid) Înlocuiţi presetupaPresetupă deteriorată Verificaţi, reglaţiTuraţie motor necorespunzătoare
Verificaţi, strângeţiBuşoanele de amorsare/golire nu sunt strânse suficient Amorsaţi pompaPompa nu este amorsată Verificaţi furtunulAer pe furtunul de aspiraţie
Pompa nu aspiră apa
Înlocuiţi paletaPaletă pompă uzată CurăţaţiPaletă pompă foarte murdară Verificaţi etanşărilePierderi de apă
Folosiţi furtun de aspiraţie corespunzător
Furtunul de aspiraţie nu are dimensiunea potrivită Micşoraţi adâncimea de aspiraţieAdâncime de aspiraţie prea mare Înlocuiţi presetupaPresetupă deteriorată Verificaţi şi reparaţi motorulPutere scăzută a motorului Verificaţi furtunulAer pe furtunul de aspiraţie
Debit refulat scăzut
CurăţaţiPaletă pompă foarte murdară Apelaţi la atelier serviceMotor gripat Apelaţi la atelier serviceMotor ruginit în interior
Schimbaţi combustibilulProbleme la motor datorită combustibilului vechi
Starterul manual nu poate fi acţionat sau se acţionează greu
RemediereCauză posibilăSimptom

Minciuna în care trăim (The Lie We Live)