marți, 22 august 2017

MANUAL DE UTILIZARE Generatoare portabile

MANUAL DE UTILIZARE
Generatoare portabile

de curent MONOFAZAT

MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ1.  Nerespectarea măsurilor de protecţie şi siguranţă prevăzute în acest manual poate duce  la  accident  sau  chiar  la  moarte.  Producătorul  nu  răspunde  pentru daunele rezultate în urma nerespectării recomandărilor din prezentul manual.
2.  Exploatarea se face de către o persoană desemnată, instruită în acest sens.
3.  Instalarea şi punerea în funcţiune se vor face dupa însuşirea tuturor recomanrilor din prezentul manual.
4.  Recomanrile   din   manual   au   rolul   de   a   preveni   eventualele  accidente   sau deteriorări ale produsului.
5. La   receia   produsului   verifici   dacă   acesta   corespunde   specificiilor producătorului.
6.  Instalare:
a)  Aşezaţi generatorul pe suprafa pla, perfect orizonta. Funcţionarea în poziţie înclinată nu permite ungerea corectă a motorului, care poate provoca griparea motorului şi pierderea garanţiei;
b)  Amplasi   generatorul   la   distaa   mini   de   un   metru   fă   de   alte construcţii, clădiri, echipamente pentru a asigura accesul cu uşurinţă în momentul exploatării, întreţinerii;
c)  Este   interzisă   utilizarea   generatorului   în   spaţii   închise.   Gazele   de apament  conţin  monoxid  de  carbon,  care  este  toxic  şi  poate  cauza moartea. Acest gaz nu poate fi văzut sau mirosit.Nu utilizaţi generatoarele în casă sau în garaj, chiar dacă uşile şi ferestrele sunt deschise.

Utilizaţi generatoarele DOAR în exterior şi departe de ferestre, i şi sisteme de ventilie.


d) Asigurarea  condiţiilor de  siguranţă  şi  funionare  cade  în  sarcina utilizatorului generatorului.
e)  Nu utilizaţi generatorul în apropierea echipamentelor sau spaţiilor care pot  fi afectate de zgomotul şi vibriile produse de funcţionarea sa;
f)   Delimitaţi şi semnalizaţi o zonă mini de acces, ZONA DE SECURITATE” în
jurul   generatorului.   Se   recomandă   utilizarea   panourilor   şi   benzilor   de avertizare. Desemnaţi persoana autorizată cu acces în “ZONA DE SECURITATE”.
7.  Acţiunea neautorizată asupra generatorului poate provoca accidente, deteriorări ce duc la pierderea garanţiei.
 8.  Este interzis cu desăvârşire accesul copiilor sau animalelor în zona de securitate a generatorului.


9.  Persoanele   care   îşi   desfăşoa   activitatea   în   apropierea   generatorului   vor   fi informate şi instruite cu privire la limita de acces.


10
. Evitaţi utilizarea generatorului în condiţii de umiditate sau când este expus intemperiilor. Poate apărea riscul electrocurii în cazul utilirii necorespunzătoare (prezenţa umidităţii,  atingerea      generatorului  cu mâinile ude).


11. Toate conexiunile electrice se vor face obligatoriu de către un electrician autorizat.
12. Conectarea la reţeaua electri se face cu autorizarea de către furnizorul de energie electrică, în baza unui proiect autorizat, în cazul generatoarelor cu automatizare.
13. Conectarea  la  reţeaua  electri    se  face  cu  respectarea  întocmai  a  normelor  de securitate  a  furnizorului  de  energie  prin  izolarea  reţelei  de  energie  de  circuitul
generatorului, printr-un întrerupător de siguranţă independent.
14. Conectarea   necorespunzătoare   poate   duce   la   electrocutarea   personalului   de intervenţie la reţea sau la distrugerea generatorului.
15. Recomanrile  producătorului  vor  fi  respectate,  orice  intervenţie  se  va  face  în prealabil cu informarea producătorului şi cu acceptul din partea acestuia.
16. Folosiţi  generatorul  numai  în  scopul  pentru  care  a  fost  produs.  Schimbarea destiniei se face cu informarea producătorului şi acceptul acestuia.
17. Nu  se  recomandă  utilizarea  generatorului  pentru  alimentarea  echipamentelor
sensibile la variia tensiunii (echipamente electronice, PC, etc). Pentru proteia acestor echipamente este obligatoriu    să utilizaţi surse de curent stabilizatoare UPS.
18. În  timpul  funcţionării  şi  după  oprirea  motorului  este  interzisă  atingerea  rţilor fierbinţi tobă apament, motor, galerii evacuare gaze, radiator. Pericol de accidentare!
19. Este interzisă cu desăvârşire intervenţia asupra oricărei componente a generatorului în timpul funcţionării sale. Intervenţia asupra motorului este permisă numai după ce acesta s-a răcit, minim după 30 minute de la oprirea sa. Pericol de accidentare!

20. Opriţi motorul în timpul alimenrii.

21. Nu fumi în timpul alimenrii motorului.Motorul generatorului

Caracteristicile tehnice detaliate pentru motoarele Subaru şi Yanmar se sesc în Ghid  Service”,  ediţia  a  II-a.  Pentru  detalii  consultaţi  şi  site-urile  producătorilor  de motoare:
Yanmar:  www.yanmar.nl

Puterea motorului este dată în următoarele condiţii de mediu:
temperatură 25 o C;
presiune atmosferi 1.000 mbar (750 mm / Hg);
umiditate relativă 30%.

Fig. III.2.1 Piese şi subansamble motor pe benzină (exemplificare pe un motor Subaru)

Cantitatea de combustibil pentru alimentarea rezervorului motorului


TIP MOTOR
Subaru
EX 13
Subaru
EX 17
Subaru
EX 21
Subaru
EX 27
Subaru
EX 27 (rezervor mărit)
Honda
GX
200
Subaru
EH 41 / EX 40
Subaru
EH 65
Yanmar
L 100 N
Capacitate rezervor
(litri)
2,7
3,6
3,6
6,1
16,6
3,1
7
20,0
5,5
Consum la 75% (litri/oră)
0,7
0,9
1,2
1,6
1,6
1,2
2,2
3,9
1,9


 INSTALAREA GENERATORULUI 
La receia generatorului de către client, se va verifica dacă produsul corespunde specificiilor producătorului, scopului pentru care a fost achiziţionat şi dacă nu a suferit deteriorări în timpul transportului.
Atenţie!

În  timpul  transportului  acumulatorul  va  fi  deconectat,  în  cazul generatoarelor cu starter electric.

Instalarea se face doar la exterior, într-un spaţiu deschis, într-o locie special destina.


Atenţie!

Se vor respecta instrucţiunile din cap. II. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ.
Se    va    ţine    seama    de    prevederile    Directivei    de    Zgomot
2000/14/CEE.
Se recomandă protejarea generatorului de acţiunea directă a intemperiilor în special a celor care au sisteme de automatizare. Fiind sisteme autonome acestea pot fi  afectate de temperaturile extreme, umiditate ridicată etc.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNEÎnainte de punerea în funcţiune sunteţi obligaţi  să luaţi cunoştinţă de “Măsurile de protecţie şi siguraă specificate în capitolul II al prezentului manual.

După  însuşirea  şi  punerea  în  aplicare  a  măsurilor  menţionate  se  vor  parcurge următorii paşi de verificare a sistemelor de bază a motorului şi alternatorului generatorului care  sunt  aceeaşi  pentru  orice  tip  de  generator  portabil  de  curent  monofazat  “Energy Power Systems”.

 Verificări înaintea pornirii motorului
1.  Completarea cu uleiAtenţie! Verificările trebuie făcute în timp ce echipamentul este oprit din funcţionare şi aşezat pe o suprafaţă orizontală.a. Îndepărti bonul de golire ulei 1 şi curăţaţi joja de ulei cu o cârpă curată.

b. Introduceţi joja de ulei în gaura pentru umplere cu ulei, fă a o infileta.
c. Când nivelul de ulei este sub linia de marcaj 3
pe jojă, completaţi cu ulei nă la semnul de nivel maxim 2.

d. Monti la loc bonul în condiţii de siguranţă.


 
2.  Alimentarea cu combustibil


NIVEL MAXIM

a. Îndepărti capacul rezervorului.
b. Verifici nivelul combustibilului şi completaţi dacă este necesar. c. Umpleţi rezervorul până la umărul filtrului de combustibil.
d. Monti la loc capacul rezervorului


3.  Filtrul de aer
a. Acţioni clema elasti sau desfaceţi piuliţa şi demontaţi capacul filtrului de aer 4.

b. Scuturaţi or elementul din burete 1; sufli cu aer comprimat, din interior spre exterior, elementul din hârtie 2.

c. Monti la loc elementul din burete peste elementul din hârtie. d. Monti filtrul de aer şi carcasa acestuia pe motor.

Pornirea/oprirea motorului pe benzină

Pentru modelele cu starter manual:
1. Deschideţi robinetul de combustibil.


2. Răsuciţi întrerutorul în poziţia I (ON).


3. Închideţi clapeta de şoc:
da motorul este rece sau temperatura mediului este scăzută, închideţi complet de clapeta de şoc;
da motorul este cald sau temperatura mediului este ridicată, închideţi clapeta de soc pe jumătate sau lăsi-o deschisă.


4. Trageţi or de mânerul starterului nă simţiţi rezistenţă; acesta este punctul de “compresie”. Lăsi mânerul starterului să revină la poziţia iniţială şi trageţi energic. Nu trageţi toată sfoara din starter, ci doar cât este nevoie pentru pornire. După ce motorul a pornit, lăsaţi mânerul starterului să revină la poziţia iniţială, ţinându-l şi ghindu-l.
Pentru modelele cu starter electric:
1. PORNIREA :introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o în poziţia I (ON). Rotiţi-o apoi spre
dreapta (în poziţia START) pentru a porni motorul. Nu acţioni starterul electric mai mult de 5 secunde, chiar dacă motorul nu
porneşte.
daca motorul nu porneşte, rotiţi cheia în poziţia “I (ON) şi aşteptaţi circa 10 secunde înainte de a încerca o nouă pornire.
Dupa pornire cheia revine in pozitiaI
Nu rotiţi niciodată cheia în poziţia START în timp ce motorul funcţionează.2. După ce motorul a pornit, deschideţi treptat clapeta de şoc, nă ajungeţi în poziţia complet deschis.
Nu deschideţi imediat clapeta de şoc dacă motorul este rece sau temperatura mediului este scăzu, deoarece motorul se poate opri.  Lăsi motorul să se încălzeas timp de 1-3 minute.


3. OPRIREA motorului se face prin rotirea cheii în poziţia O . Dupa oprirea motorului se închide robinetul de combustibil în cazul motoarelor EX şi EH41V.2.2. Pornirea/oprirea motorului diesel1. Pornirea/oprirea motorului cu starter manual


1. Deschideţi robinetul de combustibil.2. Puneţi maneta de accelerie în poziţia START”.


3. Apuci mânerul starterului corespunzător şi trageţi or până înmpini rezistenţă.


4. Acţionaţi maneta decompresmetrului în jos şi eliberi-o.


5. Trageţi de mânerul starterului cu putere, până la capătul
cursei; eliberi or sfoara, pentru a reveni în carcasa starterului.
Oprirea motorului
1.  Puneţi maneta de accelerie în poziţia STOP
2.  Inchideti robinetul de combustibil
2. Pornirea/oprirea motorului cu starter electric1. Deschideţi robinetul de combustibil.
2. Puneţi maneta de accelerie în poziţia START”.
3. Rotiţi cheia în contact în sensul acelor de ceasornic, în poziţia
I”.
4. Eliberi cheia imediat ce motorul a pornit.
5. Da motorul nu porneşte după ce i acţionat electromotorul timp de 10 secunde, eliberi cheia, aştepti cel puţin 15 secunde, apoi încerci o nouă pornire.
Oprirea motorului1.Puneţi maneta de accelerie în poziţia STOP”
2.Inchideti robinetul de combustibil.
3.Rotiti cheia in contact in pozitia O


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu